Mariborske srednje šole še vedno iščejo rešitev glede telovadnic

Mariborske srednje šole, ki so soočene z zvišanjem najemnine za uporabo občinskih športnih objektov za športno vzgojo, še vedno iščejo rešitev za nastali položaj. Kaže, da bodo težavo morali rešiti ravnatelji sami, saj občina vztraja pri podražitvi, ministrstvo pa pri razlagi, da je rešitev tega vprašanja v domeni posameznih šol.

“Šole bomo uporabile druge razpoložljive površine oz. minimalizirale prostor za izvajanje športne vzgoje, kjer se da, v okviru finančnih zmožnosti, ki ne bodo presegali dosedanjih načrtovanih stroškov. V primeru lepega vremena bo pouk športne vzgoje prilagojen,” je povedala ravnateljica Srednje šole za oblikovanje Maribor Nadja Jager Popović.

Cena najema občinskih športnih dvoran naj bi se po prvotnih načrtih zvišala z začetkom letošnje ogrevalne sezone, a so se vpletene strani uspele dogovoriti, da cena do konca decembra 2019 ostane na dosedanji ravni, to je 12 evrov za eno uro najema. S 1. januarjem 2020 naj bi se cena šolske ure vadbe dvignila na 17,90 evra, leto kasneje pa še na 19,90 evra, kar je za šole velik finančni zalogaj.

Na mariborski občini in v njenem zavodu Športni objekti Maribor vztrajajo, da je zvišanje cene nujno za vzdržno poslovanje objektov. Cena najema je namreč že več let enaka, čeprav so stroški za obratovanje dvoran, zlasti ogrevanja, vseskozi rasli.

Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, pod okrilje katerega sodijo srednje šole, so predlagali postopen dvig cene, a tam odgovarjajo, da lahko takšne dogovore sklenejo le ravnatelji posameznih šol. “Šole so namreč samostojne pravne osebe,” so na ministrstvu pojasnili v odgovoru na dopis Športnih objektov Maribor.

Ravnatelji morajo torej rešiti težavo sami. Ravnateljica Jager Popovićeva je opozorila, da so te šole v neenakopravnem položaju v primerjavi s šolami, ki imajo svojo telovadnico. “Tako ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport kot Mestna občina Maribor bi morala omogočati športno vzgojo in ostale redne vsebine javnega šolstva z namensko predvidenimi sredstvi in nikakor ne bi smela politična volja in interesi posameznikov posegati v to sfero in nasploh sektor izobraževanja v Sloveniji,” je dodala.

Ravnateljica je ogorčena, ker ministrstvo prelaga vso odgovornost na odgovorne osebe šol, Športni objekti Maribor pa želijo “služiti na račun izvedbe športne vzgoje v javnih šolah rednega obveznega programa”, ob tem pa pri predlogu zvišanja cene niti “ne podajo kalkulacije stroškov ogrevanja, vode, elektrike, ki jo povzročimo šole”.

Poleg njene šole so s podražitvijo izvajanja športne vzgoje soočene še Srednja prometna šola, Izobraževalni center Piramida, Tretja gimnazija, Srednja elektro-računalniška šola in Srednja šola za gostinstvo in turizem. Gre za šole, ki nimajo svojih telovadnic, temveč za izvajanje pouka športne vzgoje že leta uporabljajo dvorane Lukna, Tabor in ŽŠD. V šolskem letu 2019/2020 naj bi v teh dvoranah telovadilo okoli 3100 dijakov omenjenih šol.

Problematika bo po ocenah v. d. direktorja IC Piramida Midhata Mulaosmanovića ostala pereča tako dolgo, dokler ne bo ministrstvo končno sprejelo odločitev o izgradnji nove telovadnice. “Zemljišče v Parku mladih je v lasti ministrstva in izgradnja telovadnice na tem prostoru bi rešila problematiko izvajanja športne vzgoje za Srednjo šolo za oblikovanje, IC Piramida in Srednjo šolo za prehrano in živilstvo,” je pojasnil.
Vir: STA

Oddaj komentar