Mariborska občina zaradi izvršbe ob več kot 100 tisoč evrov

FOTO: www.sportni-objekti-maribor.si

Mestna občina Maribor je letos poleti prejela izvršbo s strani Kasaškega društva Piramida. Preverili smo za kaj pravzaprav gre.

Hipodrom Kamnica sicer obstaja že več kot 140 let in spada pod okrilje Športnih objektov Maribor. Kasaško društvo Piramida je zadnjih nekaj let delovalo na Hipodromu v Kamnici, a zalomilo se je pri podražitvi najemnine pred dobrima dvema letoma. KD Piramida je s Hipodromom Kamnica upravljalo več let, kot pojasnjujejo so v infrastrukturo in objekte vlagali precej sredstev, a končalo se je potem, ko se je mariborska občina enostavno odločila, da bo dvignila najemnine. Govori se celo o podražitvi za 300 odstotkov.

Izmikanje, ko so želeli povračilo stroškov za vlaganje

V Kasaškem društvu na to niso pristali, a so želeli, da se jim povrnejo vlaganja. Športni objekti Maribor, ki sicer upravljajo s Hipodromom Kamnica, so se na njihove prošnje po povrnitvi stroškov izmikali, to bi naj trajalo celo kakšni 2 leti. Končno pojasnilo od njih za KD Piramida pa je bilo, da oni nimajo s tem nič, da lastnik je občina.

Po tem so se v društvu odločili za izvršbo za vlaganja v infrastrukturo, kot pojasnjujejo imajo za celoten znesek ustrezno dokumentacijo. Letos so dali predlog za izvršbo, ni bilo pritožb, znesek, ki so ga z izvršbo želeli je že na računu.

Nesposobnost občinske uprave

V zvezi s tem smo naslovili tudi vprašanja na Mestno občino Maribor, tam pojasnjujejo, da je Kasaško društvo Piramida v začetku leta 2020 na Mestno občino Maribor (MOM) naslovilo račun za povračilo domnevnih investicijskih vlaganj na območju Hipodroma Kamnica v skupni višini 110.349,00 evrov. Pristojni urad mestne uprave, in sicer Urad za šport, je račun pravočasno pisno zavrnil. Kljub temu je Kasaško društvo Piramida na Okrajno sodišče v Ljubljani – Centralni oddelek za verodostojno listino, vložilo predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine na podlagi zavrnjenega računa.

Okrajno sodišče v Ljubljani je dne 11. 3. 2020 po avtomatizmu izdalo sklep o izvršbi, saj sodišče v primeru predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine po zakonu nima pravice presojati utemeljenosti zahtevka. Zoper izdan sklep o izvršbi je MOM v začetku meseca aprila 2020, v času razglašene epidemije, na Okrajno sodišče v Ljubljani naslovila pravočasen ugovor, ki pa je bil zaradi očitne pomote pri odpremi skupaj z drugo nepovezano vlogo odposlan v kuverti na Okrožno sodišče v Krškem.

Ob tem se poraja vprašanje, če bo za omenjeno nesposobnost občinske uprave, prevzela odgovornost direktorica občinske uprave, tudi to vprašanje smo naslovili na občino, kjer niso odgovorili na vprašanje, temveč so zapisali: “Odgovori, ki ste jih prejeli v predhodnem elektronskem sporočilu zajemajo izčrpno pojasnilo in stališče z naše strani. Na dodatna vprašanja, glede na obsežno vsebino in celovitost predhodnega odgovora vam torej dodatnih pojasnil ne moremo posredovati.”

Sklep se je izvršil in znesek je bil nakazan transakcijski račun KD Piramida

Ker posledično Okrajno sodišče v Ljubljani ni pravočasno prejelo poslanega ugovora, je izdalo potrdilo o pravnomočnosti in izvršljivosti ter sklep o izvršbi predalo v izvrševanje Upravi RS za javna plačila (UJP), le-ta je dne 22. 6. 2020 izvršil sklep o izvršbi tako, da je na transakcijski račun Kasaškega društva Piramida nakazal znesek v višini 113.077,69 evrov (glavnica + zamudne obresti + stroški).

Takoj po obvestilu so začeli na občini preverjati, zakaj ugovor ni prispel na Okrajno sodišče v Ljubljani. Ugotovili so, da je bil ugovor v kuverti poslani na Okrožno sodišče v Krškem. Po ugotovljeni pomoti je Okrožno sodišče v Krškem ugovor nemudoma odstopilo na Okrajno sodišče v Ljubljani. Zaradi izdanega potrdila o pravnomočnosti in izvršljivosti je v nadaljevanju Okrajno sodišče v Ljubljani skladno z zakonom izvršilno zadevo poslalo na Okrajno sodišče v Maribor.

Vložili predlog za razveljavitev potrdila o pravnomočnosti in izvršljivosti

MOM je nemudoma zoper izdan sklep o izvršbi ter zoper izdano potrdilo o pravnomočnosti in izvršljivosti vložila predlog za razveljavitev potrdila o pravnomočnosti in izvršljivosti ter predlog za vrnitev v prejšnje stanje. O navedenih predlogih teče aktiven postopek pred Okrajnim sodiščem v Mariboru.

So nam pa na mariborski občini še povedali, da so prav tako zoper Kasaško društvo Piramida in zoper zakonitega zastopnika, to je predsednika društva, na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe izvršbe po 216. členu Kazenskega zakonika (KZ-1), saj da po ustaljeni sodni praksi je ena izmed izvršitvenih oblik storitve kaznivega dejanja zlorabe izvršbe podana tudi takrat, ko storilec vloži predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine, pa se pri tem zaveda, da terjatev ne obstoji oziroma da ne obstoji ustrezna verodostojna listina.

Župan ukrepal zoper oseb, ki so bile pristojne za vložitev ugovora na izvršbo

Glede na navedeno je MOM vložila vsa razpoložljiva pravna sredstva, prav tako pa bo v prihodnje naredila vse za povračilo neupravičeno izterjanih sredstev v višini 113.077,69 evrov.

Zoper odgovornost oseb, ki so bile pristojne za vložitev ugovora na izvršbo, je župan Mestne občine Maribor ukrepal zaradi kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja zaradi opustitve obveznosti odgovornega ravnanja.

Oddaj komentar