Mariborska občina na dražbi prodaja nepremičnine

Mestna občina Maribor na dražbi prodaja sedemnajst nepremičnin.  Na dražbi so različna stanovanja, katerih izklicna vrednost je vse od 5.000 pa do 95.000 evrov.

Dražitelji imajo čas do 8. aprila

Javna dražba sedemnajstih nepremičnin se bo vršila v torek, 13. aprila 2021, v prostorih Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, v Dvorani generala Rudolfa Maistra. Dražitelji morajo do četrtka, 8. aprila 2021, na elektronski ali poštni naslov MO Maribor poslati vso ustrezno dokumentacijo in vplačati varščino.

Na dražbi lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin in ki na predpisan način predložijo dokumentacijo dražitelja. Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

Vse informacije o pogojih javne dražbe najdete na spletni strani Mestne občine Maribor TUKAJ.

Oddaj komentar