Mariborska občina bo odkupila stavbo za ruski muzej

Župan Mestne občine Maribor Andrej Fištravec je podpisal kupoprodajno pogodbo za nakup objekta v Melju, kjer bo vzpostavljen Memorialni raziskovalni center – Muzej druge svetovne vojne. Celotna vrednost nakupa je znašala 298.210 evrov.

Tako je Fištravec izpolnil dogovor s ponedeljkovega srečanja slovensko – ruskega organizacijskega odbora, ko je na obisk v Maribor z osemčlansko delegacijo Ruske federacije prišel minister za zveze in množične komunikacije Nikolaj Nikiforov. Fištravec je prav tako obljubil, da bodo iz proračuna MO Maribor v prihodnjih letih namenjena dodatna sredstva v višini približno 300.000 EUR za urejanje okolice objekta. S strani MO Maribor je zdaj treba urediti še pravne formalnosti glede brezplačnega prenosa objekta na pravno osebo, ki jo bo ustanovila Ruska federacija.

MO Maribor lahko na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon) ter na njegovi podlagi sprejete Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uredba) kupuje nepremično premoženje, v takem obsegu, kot ga potrebuje za izvrševanje svojih nalog. V zvezi s samim nakupom je treba upoštevati določene omejitve, in sicer premoženje mora biti zavedeno v načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem, opravljena mora biti cenitev, prav tako pa mora imeti MO Maribor zagotovljena sredstva na proračunski postavki. Pridobitev nepremičnine je bila predvidena v načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem, prav tako je bila dne 19. 6. 2017 narejena cenitev, sredstva za nakup nepremičnine pa so bila zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev, kar je potrdil Mestni svet MO Maribor na korespondenčni seji.

1 KOMENTAR

  1. Lepo in prav,da se je tudi občina pridružila k nakupu muzeja. To je za pozdraviti.Vendar kot krajan tega predela bi bilo potrebno urediti okolico tega muzeja ! V neposredni bližini je razgradnja avtomobilov, ki kazi celotno okolico sredi turističnega kraja, oz. Meljskega hriba do gostišča Ribičije itd. Le kdo je izdal dovoljenje za tako umazano proizvodnjo ????

Oddaj komentar