LPR zahteva odstop podžupana Medveda

Lista za pravičnost in razvoj, ki jo vodi mariborski mestni svetnik Stojan Auer, je sporočila medijem, da zahteva odstop podžupana Mestne občine Maribor Sama Petra Medveda.

Menijo da je odgovoren za nepravilnosti pri obnovi kopališča Pristan. Revizija investicije Pristan na kar 54 straneh ugotavlja nepravilnosti. V LPR menijo, da praktično ni področja, kjer se ne bi ugotavljajo sporne porabe javnih sredstev.

LPR sporoča:

“Neodgovornost in malomarnost (zavestna ali slučajna) je naravnost neverjetna za projekt, ki še vedno ni zaključen,” še zapišejo v sporočilu za medije.

Podlaga za ugotavljanje nepravilnosti in odgovornosti pri izvedbi sanacije Pristana je bil sklep, ki ga je Primož Juhart iz LPR predlagal na 13. redni seji MS MOM, dne 25.5.2020

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme sklep, da podžupan dr. Medved, odgovoren za šport v MOM, do naslednje seje MS MOM pripravi točko z naslovom: »Kronologija obnove bazena v kopališču Pristan«. V okviru točke naj se javnosti predstavi, zakaj traja obnova tako dolgo in kdo bo odgovarjal za dolgo in drago obnovo ter kakšne bodo sankcije zoper odgovorne. Na podlagi izida glasovanja (34 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, da je sklep sprejet.

V gradivu GMS – 357 ni predviden sklep o odgovornosti za verižno podpisovanje aneksov ter ostalih nepravilnosti, ki so se zadnja leta dogajala v povezavi z investicijo Pristan.

Menijo, da je etično da odstopi

V LPR tako še ugotavljajo, da je “objektivna odgovornost podžupana MOM dr. Petra Samota Medveda je nesporna. Etično in politično higienično je, da to odgovornost sprejme in nepreklicno odstopi!”

“V kolikor te odločitve dr. Medved do jutrišnje obravnave gradiva GMS – 357 na seji MS MOM ne bo podal,  bo vsako nadaljnje ugotavljanje odgovornosti obremenjeno z njegovo, ne zgolj objektivno, temveč potencialno tudi subjektivno odgovornostjo za ugotovljene nepravilnosti,” še sporočajo iz LPR – Liste za pravičnost in razvoj.

Podžupan meni, da ne navajajo argumentiranih očitkov

Podžupan Samo Peter Medved poziv LPR za Večer komentiral z besedami, da “konkretnih in argumentiranih očitkov LPR ne navaja. Pristan je zaprt že šest let. Obnova je bil zasnovana in dela naročena že v letih 2017 in 2018, torej pred nastopom mandata. Ob ugotovljenih pomanjkljivostih sanacije smo vseskozi zahtevali odpravo reklamacij in o nestrokovnem vodenju in poteku investicije obveščali tudi javnost in mestni svet. Prav tako smo zahtevali izdelavo revizije vodenja te investicije, ki je bila nedavno zaključena in s katero se bo mestni svet seznanil na jutrišnji seji. Po seznanitvi mestnega sveta s poročilom in glede roka za odpravo reklamacij izvajalca, ki poteče še v tem letu, bomo preučili tudi objektivno odgovornost pri vodenju te investicije. Vsekakor zavračam poziv glede prevzema odgovornosti za napake storjene pred nastopom mandata in o odstopu ne razmišljam.

Oddaj komentar