LEVICA: Proti temu, da bi Uber imel boljše pogoje kot drugi taksi prevozniki

Slika je simbolična. Vir: Pixabay.com

Levica izpostavlja, da “taksisti v Sloveniji že zdaj nisi deležni najosnovnejših delavskih pravic” in da se “s prilagajanjem zakonodaje in postavljanjem Uberjevega lobista za predsednika vladnega sveta za digitalizacijo tlakuje pot za opustošenje v panogi prevozov”.

V stranki Levica menijo, da gre pri Ubru “za model, ki stopnjuje outsourcing. Tako so v domeni zunanjega izvajanja pogosto delavci, oprema in celo stroški vzdrževanja. Uber nima lastnih vozil in nima zaposlenih voznikov. Ima zgolj nadzor nad digitalno platformo, prek katere si z dumpinškimi cenami povsod po svetu poskuša zagotoviti monopol na trgu izvajanja taksi prevozov”.   Ob tem razlagajo, da se naj bi to dosegalo s prenašanjem stroškov zagotavljanja storitev (nakup avtomobila, zavarovanje, gorivo, čiščenje, vzdrževanje itd.) na delavce, z zniževanjem njihovih dohodkov in z zviševanjem produktivnosti z vsiljevanjem časovnih omejitev in nadzora. “Voznik Ubra mora na primer v določenem času pobrati več kot enega potnika, če noče biti izključen iz aplikacije,” opisujejo pri Levici.

Prekarno delo, neomejen delovni čas in nizke plače taksistov

Pri Levici opozarjajo, da naj ne bi imeli taksisti v Sloveniji najosnovnejših delavskih pravic: “Njihov položaj je že dlje časa slab zaradi prekarizacije, neomejenega delovnega časa in nizkih plač. Pravice do bolniške ali dopusta pa v praksi skorajda ne poznajo.” Ob tem pa menijo, da “namesto da bi ministrstvo pod vodstvom Jerneja Vrtovca poskrbelo za izboljšanje slabega položaja voznikov taksistov, počne ravno obratno. S prilagajanjem zakonodaje in postavljanjem Uberjevega lobista za predsednika vladnega sveta za digitalizacijo se tlakuje pot za opustošenje v panogi prevozov.”

Več mest in držav Uberju prepovedalo delovanje

Ob tem so še zapisali, da naj ne bi Uber zagotovljal nič “delitvenega”, da naj ne bi investiral v delavce in naj ne bi zagotavljal delavskih mest, saj naj bi spodbujal prekarizacijo. Pa tudi, da naj bi vzdrževal nelojalno konkurenco in uničeval lokalno gospodarstvo. Izpostavili so, da naj bi v Evropi že več mest in držav prepovedali njegovo delovanje.

Da bi Uber vozil pod enakimi pogoji, kot veljajo za vse ostale taksi prevoznike

Zaključili so s svojim predlogom, da bi vse posebne določbe za Uber črtali iz vladnega  predloga zakona: “Ker je odprava že tako nizkih obstoječih standardov, ki varujejo taksi prevoznike, škodljiva in sloni na deregulaciji, prekarizaciji in zniževanju delavskih pravic, smo v Levici z amandmaji predlagali, da se vse posebne določbe za Uber črtajo iz vladnega predloga zakona ter da se Uberju v Sloveniji omogoči opravljanje taksi prevozov pod enakimi pogoji, kot veljajo za vse ostale taksi prevoznike.”

Oddaj komentar