Langerjeva vila pred celovito obnovo

Langerjeva vila. Foto MO Maribor (1)

Mestna občina Maribor pripravlja obnovo Langerjeve vile.

Mestna občina (MO) Maribor je decembra 2019, po sklenjeni menjalni pogodbi s Termami Maribor, postala večinski, 90-odstotni lastnik objekta Langerjeva vila v Mladinski ulici 29 v Mariboru. Nad 10-odstotnim deležem objekta izkazuje lastninsko pravico Zveza mariborskih športnih društev Branik. Objekt, v katerem so se izmenjavali lastniki, uporabniki in funkcije, je v zelo slabem stanju in je potreben celovite gradbene in vsebinske prenove. Zato se je MO Maribor, kot odgovoren večinski lastnik objekta, odločila vilo celovito obnoviti.

V vili bi radi zagotovili prostore za različne namene

Radi bi, da z osveženo podobo in novimi vsebinami spet zasije in naredi zdaj ne dovolj urejeni in izkoriščeni prostor na pretežno športu namenjenem območju ob Ljudskem vrtu znova privlačen. “Najprej želimo v sklopu rekonstrukcije Langerjeve vile zagotoviti prostore, v katere bomo lahko umestili vse potrebne funkcije novega sedeža Mestne četrti Koroška vrata. Hkrati bi radi v objektu pripravili prostor za priložnostne vsebine, kot so razstave, sprejemi, protokolarni dogodki, svečanosti za obeleževanje mestnega športa in za druženja; torej vsebine, ki nadgrajujejo ponudbo turističnih aktivnosti v tradicionalno športno bogatem Mariboru. Ob tem moramo v stavbo umestiti še pisarniške prostore Zveze mariborskih športnih društev Branik in Športne zveze Maribor. Preverile se bodo še prostorske možnosti za delovanje drugih športnih klubov in Olimpijskega komiteja Slovenije,” so zapisali v sporočilu za javnost na MO Maribor.

Langerjeva vila. Foto: MO Maribor

Naročena sta dva projekta

Zaradi tega je MO Maribor naročila dva projekta:
– idejna zasnova rekonstrukcije Langerjeve vile, pri kateri smo upoštevali pričakovanja vseh deležnikov: MČ Koroška vrata in Zveze mariborskih športnih društev Branik;
– drugi projekt, ki je sestavni del zaključka ureditve zahodne tribune stadiona Ljudski vrt, zajema ureditev okolice Ljudskega vrta. Občina želi v tem sklopu dokončati promenado ob zahodni strani dvorane Lukna, od Gregorčičeve do Mladinske ulice, in v nadaljevanju ob nogometnem igrišču preko območja Partizana do Kamniške ulice. V tem sklopu so predvideni še drugi obnovitveni in gradbeni projekti – porušitev zidu ob dvorani Teniškega kluba Branik, dvignjen prehod za pešce in kolesarje, parkovna površina na levi strani Mladinske ulice, postavitev skulpture telovadca Josipa Primožiča – Toša in izgradnja športnega vrtca.

Izdelava projektne dokumentacije je predvidena v naslednjem letu, konec leta pa razpis za izvedbo del. Naslednje leto je predvideno tudi dokončanje promenade.

V sklopu urejanja okolice Ljudskega vrta je julija letos Teniški Klub Branik zasadili štiri ozkolistne javorje, ki bodo obdajali nastajajočo promenado. Urejanja okolice so se te dni lotili tudi uslužbenci Športnih objektov Maribor – odstranili so že vso večjo zarast ob Langerjevi vili. Med temi deli, ki bodo dokončana v prihodnjem tednu, so na pročelju stavbe odkrili čudovit grb Mestne občine Maribor.

Oddaj komentar