Konsolidacija lastništva JHMB v Pogrebnem podjetju Maribor

Župan MO Maribor Saša Arsenovič je 14. decembra 2020 podpisal sklep o izvedbi aktivnosti za pridobitev 100 % lastniškega deleža v družbi Pogrebno podjetje Maribor, d. d., v kateri je imela MO Maribor do sedaj 65,88-odstotni delež (67.415 delnic). To nalogo je zaupal Javnemu holdingu Maribor, pri čemer je bila naročena in izvedena cenitev delnic, po kateri je JHMB omenjene delnice s podpisom pogodbe odkupil za 44,30 EUR po delnici.

Predmet nakupa je v prvi fazi predstavljal 27,41-odstotni delež imetnika delnic zadruge Vita Brevis, z. b. o., kar skupno znaša 28.051 delnic. JHMB je tako postal lastnik 87 % deleža Pogrebnega podjetja Maribor, slednje pa 7 % lastnih delnic. Preostali del oz. 6-odstotni delež delnic Pogrebnega podjetja Maribor predstavljajo deleži manjšinskih delničarjev, ki pa so še v postopku odkupa. Na ta način bo imel JHMB 100 % delnic z glasovalno pravico.

Strategija upravljanja s premoženjem MO Maribor

JHMB in Pogrebno podjetje Maribor sta izvedla vse potrebne aktivnosti v skladu s strategijo upravljanja s premoženjem MO Maribor, ki je tako kratkoročno kot dolgoročno usmerjena v konsolidacijo lastništev v podjetjih, ki v mestu opravljajo gospodarske javne službe. Pogrebno podjetje Maribor, ki je bilo doslej organizirano kot delniška družba, bo s konsolidacijo lastništva smiselno preoblikovano v javno podjetje, kar bo prispevalo k ekonomski učinkovitosti in strateški naravnanosti v skladu z v trajnostni razvoj usmerjeno vizijo mesta.

Oddaj komentar