Kmalu se bo semaforiziralo nepregledno križišče v Mariboru

FOTO: Google view

V prihajajočih tednih bo stekel projekt ureditve križišča med Meljsko cesto in Kraljeviča Marka ulico v Mariboru.

“Projekt ureditve križišča »Melje« na državni cesti R3-709/8614 MB (Meljska cesta), od km 0,162 do km 0,248 bo obsegal rekonstrukcijo vozišča križišča državne in občinskih cest, ureditev kolesarskih pasov in površin za pešce, prometno ureditev in ureditev cestne razsvetljave,” so na naša vprašanja o ureditvi križišča odgovorili na Direkciji RS za infrastrukturo.

Sočasno s tem projektom bo postavljen tudi semafor

Projekt obsega tudi zamenjavo obstoječega vodovoda ter zaščito obstoječega plinovoda, elektro omrežja in telekomunikacijskega omrežja. Sočasno z rekonstrukcijo križišča bo Mestna občina Maribor izvedla semaforizacijo križišča, ki ni predmet tega javnega naročila.

Kot nam še pojasnijo na DRSI je postala odločitev o izbiri izvajalca je 9. marca letos pravnomočna: “Izbran je bil izvajalec Prohaus, d.o.o. Pogodbena vrednost gradbenih del znaša 299.773,96 evrov od tega bo Direkcija zagotovila 221.909,11 evrov, Mestna občina Maribor pa 77.864,85 evrov.”

Prekategorizacija cest

Pričetek del je predviden v roku 10 dni po uvedbi v delo – to bo predvidoma v mesecu aprilu, rok za dokončanje del pa je 160 dni po uvedbi v delo, oz. do jeseni. Kako bo potekal promet v času del zaenkrat še ni jasno, je pa dejstvo, da po končanem projektu ureditve križišča se bo začela urejati prekategorizacija ceste v občinsko, malečniški most pa bo prešel v državno last.

Dotrajan most je že več let nujno potreben obnove, po dogovoru naj bi most prevzela v upravljanje Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, kjer nam pojasnijo, da bo z ureditvijo križišča Maribor – Melje, le-to urejeno.

Malečniški most v upravljanje in vzdrževanje državi

Tako bodo namreč izpolnjeni pogoji za prekategorizacijo cest in s tem tudi prevzem Malečniškega mostu v upravljanje in vzdrževanje. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo bo po prevzemu mostu ocenila njegovo stanje ter nadaljevala z vsemi potrebnimi aktivnostmi, vsi pa si želijo čimprejšnje sanacije.

Oddaj komentar