Januarja višje cene za osnovno oskrbo v 47 domovih za starejše

Slika je simbolna. Vir: shutterstock

Ministrstvo za delo je potrdilo predloge za višje cene osnovne oskrbe v 47 domovih za starejše. Vsi ti predlogi so bili pripravljeni skladno z navodili in so zaradi tega predlagane cene veljavne. Na še štiri izvajalce pa čakajo, da jim ti dopolnijo vloge oziroma jih ustrezno popravijo. V povprečju so se cene za osnovno oskrbo dvignile za 0,9 odstotka oziroma v razponu od 15 do 25 centov dnevno.

Dvig cene za osnovno oskrbo se po navajanju ministrstva pri izvajalcih, ki so se odločili za izredno uskladitev cen, giblje od 0,5 do 1,6 odstotka, v povprečju pa znaša 0,9 odstotka. Povprečna cena za osnovno oskrbo se je tako povišala v razponu od 15 do 25 centov dnevno.

Vir: pixabay.com

Po pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen storitev institucionalnega varstva starejših se cene usklajuje enkrat letno 1. marca glede na letne rasti elementov cen, npr. plač, ki jih najkasneje do 15. februarja v letu objavi minister, pristojen za socialno varstvo. Izvajalec pa lahko cene uskladi tudi, če se stroški dela spremenijo za več kot 1,5 odstotka po zadnji uskladitvi. In zaradi tega so imeli domovi za starostnike 1. januarja možnost za dodatno uskladitev. Ministrstvo jim je namreč priporočilo, da naj cene s 1. januarjem povišajo le, če prihodki storitev institucionalnega varstva zaradi dviga stroškov dela ne omogočajo pokritja odhodkov. Priporočili so tudi, da naj dvig cen zaradi višje minimalne plače ne preseže 1,5 odstotka.

Redna letna uskladitev sledi 1. marca, ko se bodo na podlagi ocene ministrstva cene institucionalnega varstva starejših povišale v povprečju za dva odstotka glede na cene v letu 2019. Tisti, ki so ceno usklajevali že januarja, jo bodo marca lahko povečali za približno odstotek, ostali pa za dva odstotka, so še zapisali na ministrstvu za delo.
Vir: STA

Oddaj komentar