Inšpektorat med junijem in avgustom ujel skoraj 2000 oseb, ki niso upoštevale karantene oz. samoizolacije

FOTO: Pixabay.com

Zdravstveni inšpektorat je od junija do avgusta opravil 12.256 nadzorov nad spoštovanjem karantene oz. samoizolacije. Pri tem so ugotovili, da 1919 oseb ni bilo na mestu, kjer bi morale prestajati karanteno oziroma izolacijo. V povezavi s kršitvami karantene na domu in izolacije so bile izrečene globe v skupni vrednosti 6400 evrov.

Na ministrstvu za zdravje so v odgovoru na poslansko vprašanje Jureta Ferjana (SDS) zapisali, da je inšpektorat med junijem in avgustom opravil skupaj 15.477 nadzorov, od tega 15.155 rednih in 322 izrednih na podlagi prijav.

Tako so opravili 12.256 nadzorov nad spoštovanjem karantene oz. samoizolacije, v ostalih 3221 postopkih pa so nadzirali spoštovanje vladnih odlokov za obvladovanja covida-19.

Največ kršitev so ugotovili v okviru nadzora nad spoštovanjem ukrepa karantene na domu in izolacije. Inšpektorat je izdal eno upravno odločbo o izolaciji, prav tako devet odločb o prekršku z opominom, 12 odločb o prekršku z izrekom globe, štiri plačilne naloge ter dva obdolžilna predloga zoper mladoletnika.

Glede kršitev karanten in samoizolacije so izrekli globe v skupni vrednosti 6400 evrov, v teku pa je še 1891 prekrškovnih postopkov glede kršitev karanten oz. samoizolacije.

Inšpektorat je v tem obdobju zaradi kršitev vladnih odlokov glede covida-19 izrekel 147 opozoril po zakonu o inšpekcijskem nadzoru, v inšpekcijskem postopku je izdal sedem upravnih odločb.

Prav tako je bilo izrečenih 156 opozoril po zakonu o prekrških in tri odločbe o prekršku z izrekom globe, devet odločb o prekršku z opominom ter dva plačilna naloga. V povezavi s kršitvami vladnih odlokov so bile izrečene globe v skupni vrednosti 5200 evrov.

Skupno je bilo od junija do avgusta izdanih 21 glob, pri čemer so bile poravnane v enajstih primerih, v ostalih primerih pa je postopek plačila oziroma izterjave še v teku, še navajajo.

vir: lokalec.si

Oddaj komentar