Fundacija Mima objavila prijavo na razpis za financiranje mladih obetavnih športnikov v Mestni občini Maribor

Slika je simbolična. Vir: Pixabay.com

Fundacija Mima je je objavila razpis, v katerem mladim mariborskim športnikom, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin, podeljuje sredstva v enkratnem znesku v višini 200 evrov.

Merila dodeljevanja sredstev so oblikovana na način, da so sredstva namenjena socialno šibkejšim mladim športnikom, ki imajo pomanjkanje finančnih sredstev za ukvarjanje s športom in se s športom ne ukvarjajo profesionalno.

Donacije so zbirali tudi na lanskem festivalu palačink in teniškem turnirju

Preko donacij podpornikov in dobrodelnih dogodkov, kot je Dobrodelni festival palačink na Trgu Svobode v Mariboru ter prvi vseslovenski teniški turnir za lovoriko Mime Jaušovec, ki se je odvil junija 2020 v RCU Lukovica in na katerem so se pomerili vsi najboljši slovenski teniški igralci, so v preteklih letih do danes zbrali 3.000 evrov donacij.

Mima Jaušovec: izvedba prvega razpisa dodatna motivacija za zbiranje sredstev

Mima Jaušovec, nekdanja uspešna teniška igralka, predsednica upravnega odbora Fundacije Mima, je izpostavila: “Ukvarjanje s športom, tako rekreativno kakor tudi profesionalno, je bilo v preteklosti dostopnejše in cenovno ugodnejše. Dandanes je pogojeno z mesečnimi stroški za financiranje nakupa športne opreme, plačila ur vadbe, organiziranih prevozov na treninge ali tekme ter udeležbo na tekmovanjih. Dodaten izziv predstavlja pandemija in z njo povezani finančni primanjkljaji, ki je starše iz socialno šibkih okolij še dodatno prizadela. Velika pohvala in zahvala gre motiviranim staršem, ki si resnično iz meseca v mesec prizadevajo priskrbeti sredstva za športno vadbo otrok kljub temu, da je njihov socialni status ob več otrocih v družini krepko pod življenjskim standardom. Izvedba prvega razpisa, na katerega se je prijavilo kar 90 staršev, nam daje dodatno motivacijo, da nadaljujemo z zbiranjem sredstev in v letošnjem letu ponovno pomagamo najšibkejšim a obenem najmočnejšim družinam mladih športnikov.”

Pogoji za pridobitev finančnih sredstev

• Da športnik v koledarskem letu do razpisa še ni dopolnil 18 let,
• da ima družina športnika šibek socialni status,
• da je državljan Republike Slovenije,
• da ima stalno prebivališče v Mestni občini Maribor,
• da je športno aktiven v šolskih oziroma obšolskih dejavnostih ali športnem društvu oziroma klubu.

V izkaz izpolnjevanja pogojev morajo prosilci pisno predložiti izpolnjeno in podpisano vlogo za prijavo (priloga razpisa) in naslednjo dokumentacijo:
• dokazilo o starosti, prebivanju in nacionalnosti (npr. fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista),
• fotokopijo zadnje dohodninske odločbe obeh staršev ali skrbnikov,
• priporočilo učitelja športne vzgoje in (ali) trenerja,
• priporočilo starša ali skrbnika, ki opredeli razloge za pridobitev podpore in namena koriščenja podpore.

Zadnji rok za oddajo vloge je 7. maj 2021

V razpisanem roku prispele popolne vloge obravnava komisija. Na podlagi vloge in strokovnega mnenja komisije, o (ne)dodelitvi finančnih sredstev, s sklepom odloči Uprava Fundacije Mima. Rok za izdajo sklepa je 30 dni po zaključku razpisa. Zadnji dan za oddajo pisnih vlog je 7. maj 2021. Pisne vloge prijavitelji pošljejo na naslov: Fundacija Mima, ustanova za mlade upe, Glavni trg 8, 2000 Maribor, s pripisom: za razpis fundacije.

Razpis je skupaj s prilogami objavljen na spletni strani www.mimajausovec.com, zavihek Fundacija.

Oddaj komentar