FOTO: Voda v Stražunskem potoku neprimerna za pitje in zalivanje

Onesnažene površinske vode v Stražunskem gozdu. Vir: MO Maribor

Fizikalno-kemijske analize vzorcev vode iz Stražunskega potoka ter bližnjih izvirov in mlak so pokazale večjo onesnaženost v kanalu. Onesnažene pa so tudi površinske vode mlak in izvirov v bližini.

V tem delu Stražunskega gozda je več vrtov, zato na Mestni občini Maribor (MO Maribor) menijo, da to vodo vrtičkarji uporabljajo tudi za zalivanje vrtov. MO Maribor tako opozarja vse, da voda ni primerna za zalivanje in pitje. Z ugotovitvami analize vode je že seznanila Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), da voda ni primerna za zalivanje vrtnin, pa je ocenil tudi Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor.

Glavni vir onesnaževanja Stražunskega potoka je presežek odpadne vode, ki pride ob večjih padavinah iz razbremenilnikov kanalizacijskega sistema, tja pa se stekajo tudi meteorne vode s hitre ceste. Dodatno se površinske vode v Stražunskem gozdu onesnažijo zaradi neprimernega ravnanja najemnikov vrtov. Ti namreč ob vrtovih kopičijo odpadke, nekateri najemniki so si celo postavili poljska stranišča.

Na MO Maribor že sestavljajo ukrepe, s katerimi bi problem onesnaženih voda v Stražunskem gozdu celovito in trajno uredili. Med drugim:
– najemnike vrtov bo najemodajalec, JPGSZ, opozoril, da morajo odstraniti stranišča (najemna pogodba prepoveduje postavljanje objektov na vrtovih);
– v kratkem se bodo na delovnem sestanku z Direkcijo RS za vode poskušali lotiti ureditve statusa vodotoka v Stražunu;
– dogovorjen je sestanek z družbo Dars o odvajanju meteornih vod s hitre ceste;
– naročili bodo projekt, s katerimi bodo določili možnosti sanacije kanalizacije v tem delu mesta;
– izvedli bomo natečaj s področja krajinske arhitekture za ureditev celotnega Stražuna;
– prihodnjo pomlad bodo organizirali akcijo čiščenja Stražunskega gozda.

Več fotografij:

Oddaj komentar