FOTO in VIDEO: ŠOUM v pomoč študentkam invalidkam

ŠOUM zdaj že po tradiciji vsako leto pripomore k lažjemu študiju študentom invalidom. Letos so tri študentke invalidke prejele pomoč Študentske organizacije in pripomočke, ki jim bodo lajšale tako študij, kot življenje.

Študentska organizacija Univerze v Mariboru (ŠOUM) je v sodelovanju z Društvom študentov invalidov Slovenije, študentom invalidom predala v uporabo pripomočke oziroma jim s financiranjem inštrukcij pomagala olajšati njihov študij ter vsakdanje življenje. Lucija, Amadeja in Valentina so vse študentke na fakultetah Univerze v Mariboru, soočajo pa se s težkimi boleznimi ali dolgotrajnim okrevanjem po poškodbi. Razveselili so se pomoči v skupni vrednosti 2.262,95 evrov.

ŠOUM sicer področju invalidov posveča veliko pozornosti ni skozi celotno leto nudijo pomoč tisti, ki so zaradi kakršnihkoli posebnosti prikrajšani za normalno življenje, v video izjavi razlaga Žiga Pirš predsednik ŠOUM.

Na drugi strani pa skozi projekt “Rabim te” pomagajo študentom, ki so v stiski zaradi drugačnih okoliščin. “V bistvu smo skozi celotno leto 2018 organizirali številne projekte, ki so bili obarvani dobrodelno, zbirali prispevke, na koncu leta pa z dobrodelnim koncertom KUD Študent zbrali okrog 2600 evrov, ŠOUM pa je ta znesek zaokrožila na 3 tisoč evrov, ki smojih podarili Študentskim domovom Univerze v Mariboru,” dodaja Pirš.

V Študentskih domovih UM so denar namenili 11 študentom, ki si sami ne morejo pokriti stanarine. “Z donacijo ŠOUM-a olajšamo plačilo stanarine tistim študentom, ki izhajajo iz družin z gmotnimi težavami in ne zmorejo stroška bivanja, čeprav si prizadevamo da ohranjamo cene na konkurenčni in nizki ravni,” razlaga v.d. direktorice Študentskih domov Univerze v Mariboru, Maja Krajnc Ružič.

Pomagali trem študentkam invalidkam

Lucija, Amadeja in Valentina so vse študentke na fakultetah Univeerze v Mariboru, soočajo pa se s težkimi boleznimi ali dolgotrajnim okrevanjem po poškodbi. Darija Močnik iz oddelek za socialna in zdravstvena vprašanja ŠOUM, pa dodaja, da so te dobrodelne akcije resda že postale tradicionalne:

Trenutno je v Mariboru 40 študentov invalidov, številnim izmed teh pa je Študentska organizacija v vseh teh letih že pomagala. “Sodelovanje s Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru je preraslo v dobro partnerstvo, s katerim izboljšujemo življenje številni mladi, ki potrebujejo dodatno pomoč,” razlaga Alenka Gajšt, predstavnica Društva študentov invalidov Slovenije.

Razpis za leto 2019

ŠOUM je tudi za leto 2019 že odprla razpis “Pomoč študentom invalidom”, na katerega se lahko študenti invalidi prijavijo skozi celotno leto oziroma do porabe sredstev. Študenti lahko za pomoč zaprosijo bodisi v obliki pripomočkov, učne pomoči, potnih stroškov, stroškov bivanja ali ostalih strokov, ki nastanejo ob študiju. Razpis je objavljen na spletni strani Društva študentov invalidov Slovenije ter na www.soum.si, študenti svojo prijavo pošljejo na alenka@dsis-drustvo.si ali na darija.mocnik@soum.si.

Oddaj komentar