FOTO: Študenti predšolske vzgoje spretni tudi z lutkami

FOTO: Ivo Vek

Študenti Oddelka za predšolsko vzgojo Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru so minulo sredo, 19. aprila 2017, pripravili zaključno glasbeno – lutkovno produkcijo. Produkcija je potekala pod mentorstvom profesoric Sabine Šinko in Olge Denac. Študenti so ustvarjali na temo “drugačnost“.V programu predstavo smo lahko srečali številne znane pravljične junake: Veverička posebne sorte, Muco Rozalindo, Grdega račka, Sovico Oko in druge.

FOTO: Ivo Vek
FOTO: Ivo Vek

Mentorica Sabina Šinko pravi, da je ustvarjanje lutkovne predstave timsko delo. “Študenti se naučijo sodelovati, dopolnjevati in nenazadnje prisluhniti drug drugemu. S tovrstnim učnim pristopom študente spodbujamo k oblikovanju lastnih ustvarjalnih vrednost,” pravi Šinkova.

Predstave so študenti 3. letnika Oddelka za predšolsko vzgojo pripravili v okviru izbirnih vsebin predmeta Priprava in izvedba lutkovnega projekta-predstave in predmeta Glasbene dejavnosti v vrtcu. Rdeča nit letošnjih predstav je bila tema »drugačnost«. Zgodbe na omenjeno tematiko so študenti izbrali sami. Delovali so v sedmih skupinah, njihova ustvarjalnost pa se je pokazala v samostojni pripravi tako lutk, scene in besedila ter glasbene opreme.

FOTO: Ivo Vek
FOTO: Ivo Vek

Mentorica Olga Denac meni, da si študentje preko doživljanja in ustvarjanja vsebin na področju glasbe, oblikovanja lutk in scene, razvijajo občutek za lepo in odnos do kulturno-umetnostnih področij. »Študente spodbujamo k ustvarjanju lastnih glasbenih vsebin. Z glasbeno opremo zgodbe, otrok intenzivneje doživi vsebino in sporočilnost predstave,« dodaja mentorica.

FOTO: Ivo Vek
FOTO: Ivo Vek

Predstave namenjene otrokom

Med gledalci je bilo 180 otrok, ki so z navdušenjem spremljali predstave. Otroci prihajajo iz hospitacijskih vrtcev v Mariboru, s katerimi Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru sodeluje pri praktičnem usposabljanju študentov.

Ustvarjalci predstav se bodo prihodnji mesec, 26. maja v Kopru, udeležili že 4. Lutkovnega fest-a Peffesta. Gre za srečanje študentov in profesorjev treh Pedagoških fakultet v Sloveniji, Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, slednja je letošnji organizator. Prednost takšnih srečanj je v spoznavanju dela študentov na omenjenih fakultetah, tkanju medsebojnih prijateljskih vezi in sodelovanju na umetnostnih področjih. Predstave bodo na ogled otrokom iz tamkajšnjih vrtcev.

 

Oddaj komentar