FOTO: S postavitvijo unikatne ledene skulpture obeležili 120 let oskrbe s pitno vodo

S postavitvijo unikatne ledene skulpture, ki so jo danes odkrili na Rotovškem trgu, so v Mariboru obeležili 120 let oskrbe s pitno vodo iz mestnega omrežja. Slednje je v svoji bogati zgodovini doživelo številne spremembe in nadgradnje, skupni imenovalec v vseh desetletjih pa je, da je po omrežju do uporabnikov vselej tekla zelo kakovostna pitna voda.

Razstava na Rotovškem trgu ponuja sprehod med ključnimi mejniki vodooskrbe Maribora, je privlačna na pogled, pregledna in obenem sporočilna, so zapisali v sporočilu za javnost in dodali: “Dolgoletno zgodovino vodooskrbe mesta Maribor in regije smo poskušali prikazati na atraktiven način, da bo pritegnila slehernika, ki se bo tudi zavedel kompleksnosti celotnega sistema oskrbe s pitno vodo.”

Projekt izgradnje prvotnega vodovodnega omrežja v Mariboru po zasnovi podjetja Rumpel-Waldek je bil potrjen 14. julija 1900. Avgusta tistega leta je stekla gradnja mestnega vodovoda; gradilo ga je omenjeno dunajsko podjetje, parne strojne naprave in črpalke pa je dobavila in montirala tovarna Komarek z Dunaja. Gradnja je bila končana v slabih dveh letih, prve kaplje vode so iz pip pritekle decembra 1901, uradna otvoritev pa je sledila 1. julija 1902.

Kaj je mestni vodovod v tistem času pomenil za Maribor, odraža tudi podatek, da se je njegove otvoritve udeležil celo cesar Franc Jožef. Tedanji vodovod je bil v primerjavi z današnjim zelo skromen, obsegal je vodnjake na Teznem (kjer je danes Vodovodna ulica), vodni zbiralnik na Kalvariji in 38 kilometrov cevnega omrežja. Investicija je bila vredna 741.000 kron, kar je predstavljalo nekajletni mestni proračun.

Mariborski vodovod kot dedič podjetja, ki je poskrbelo za prve kaplje pitne vode, danes upravlja s 1658 kilometri omrežja, z 49 vodnjaki, s 130 vodnimi zbiralniki in 133 prečrpalnimi postajami, kar predstavlja največji sistem za oskrbo z vodo v Sloveniji. Fizično povezuje okrog 170.000 prebivalcev iz 16-ih občin severovzhodne Slovenije, saj je sistem skupen in nedeljiv ter kot tak presega interese posamezne občine.

V zadnjem času je Mariborski vodovod iz Skupine Javnega holdinga Maribor izpeljal vrsto posodobitev in projektov, kot je denimo zamenjava uporabniških števcev s pametnimi števci. S tem je delež obračuna po dejanski porabi povečal s 15 % na 95 % vseh izdanih računov, v prihodnje pa bo podjetje nadaljevalo z izgradnjo pametnega vodovodnega omrežja.

»Častitljiva obletnica nas še dodatno opominja, da gre za najpomembnejši infrastrukturni splet, kar jih premore današnja družba. Verjamem, da se vsi zavedamo pomena čiste pitne vode in kakovostnega omrežja, ki ga v Mariboru brezhibno vzdržujemo in nenehno nadgrajujemo že sto dvajset let. Danes smo naši vodi celo nadeli monumentalno podobo in prav vse Mariborčane in prebivalce okolice vabim, da si jo pridejo ogledat na Rotovški trg v sklopu Čarobnega Maribora. Predlagam, da danes dvignemo do vrha poln kozarec vode iz pipe iz Mariborskega vodovoda, za katero lahko z gotovostjo zatrdimo, da je že od leta 1901 najboljša,« je ob tej priložnosti dejal Miran Jug, direktor Mariborskega vodovoda.

Oddaj komentar