FOTO: Mestna občina Maribor sredi izgradnje 24 km kanalizacije

11 milijonov evrov vreden projekt, za katerega je MO Maribor uspešno pridobila sredstva iz Kohezijskega sklada Evropske unije, prinaša izgradnjo 24 kilometrov sodobnih kanalizacijskih sistemov na območju Kamniške grabe, Limbuša in Laznice, Malečnika in Trčove ter Peker in Hrastja.

MO Maribor si vseskozi prizadeva za razvoj primestnih območij in višjo kakovost bivanja svojih prebivalcev, ena večjih prioritet je zmanjševanje onesnaževanja okolja z neposrednimi pozitivnimi učinki na zdravje prebivalstva. Vse omenjeno MO Maribor učinkovito in uspešno uresničuje v okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Drave – Mestna občina Maribor«, ki je ključnega pomena tudi za varovanje biotske raznovrstnosti porečja Drave ter ohranjanje vodnih virov kot strateške dobrine države v času klimatskih sprememb, so zapisali v sporočilu za javnost.

11 milijonov evrov vreden projekt, za katerega je MO Maribor uspešno pridobila sredstva iz Kohezijskega sklada Evropske unije, prinaša izgradnjo 24 kilometrov sodobnih kanalizacijskih sistemov na območju Kamniške grabe, Limbuša in Laznice, Malečnika in Trčove ter Peker in Hrastja.

Po izgradnji kanalizacijskega sistema (projekt bo zaključen konec leta 2023) bo stopnja priključenosti prebivalstva na ustrezno javno infrastrukturo odvajanja odpadne vode 98-odstotna, vsi priključeni pa bodo imeli zagotovljeno ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode na Centralni čistini napravi Maribor.

Po podpisu pogodbe lani septembra so v oktobru stekla prva gradbena dela, ki jih izvaja podjetje Nigrad, ki je del skupine Javnega holdinga Maribor, s partnerji (Pomgrad, d. d., Cestno podjetje Ptuj, d. d. in Komunala Slovenske gorice, d. o. o.).

Trenutno potekajo dela na območju Limbuša, kjer bo zgrajenih 6.600 metrov gravitacijskega kanala in eno črpališče ter na območju Peker, kjer poteka gradnja zadrževalnika Pekre 2, zgrajenih pa bo tudi 6.800 metrov gravitacijskega in tlačnega kanala ter razbremenilnik s črpališčem.

V mesecu februarju je predviden pričetek izvajanja gradbenih del tudi v Kamnici, kjer bo zgrajenih 1.230 metrov kanalizacije.

V okviru projekta je že zaživela spletna stran https://www.ciscenje-voda-mom.si/, kjer so ob splošnih podatkih o projektu na voljo tudi aktualne informacije o poteku gradenj, zainteresiranim prebivalcem pa je na voljo kontaktni obrazec, ki omogoča neposredno komunikacijo o projektu in enostavno pridobivanje dodatnih informacij.
Maribor.

Oddaj komentar