FOTO in VIDEO: Mariborčani potrebujejo stanovanja

V Mariboru je 2.080 neprofitnih stanovanj, ki so v lasti Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada (JMSS) Maribor, a tudi to ni dovolj glede na potrebe in želje ljudi. JMSS sicer razpolaga tudi z začasnimi bivalnimi enotami, službenimi in tržnimi stanovanji. Slednja pa so vzbudila veliko zanimanja na javnih dražbah.

120 tržnih stanovanj, 50 začasnih bivalnih enot in 30 službenih stanovanj so številke, s katerimi operirajo v JMSS Maribor. Največ (2.080), a še vedno premalo, je neprofitnih stanovanj. Lani so objavili nov razpis za dodelitev 50 sproščenih neprofitnih stanovanj v najem. Od teh je približno 40 “rezerviranih” za Mariborčane, po dve stanovanji pa za prosilce v vsaki od ostalih občin ustanoviteljic JMSS Maribor.

Prosilcev 15-krat več kot prostora
Na razpis za neprofitna stanovanja se je prijavilo 760 prosilcev. “Upoštevaje število prijav prosilcev na razpise za oddajo neprofitnih stanovanj v preteklih letih, bi na območju delovanja JMSS Maribor v obdobju do leta 2025 potrebovali okvirno 600 neprofitnih stanovanj“, je pojasnila Tanja Vidniš Furman, direktorica JMSS Maribor. Povprečna najemnina neprofitnih stanovanj v lasti ali upravljanju JMSS Maribor znaša dobrih 143 evrov oziroma približno 2,7 evra na kvadratni meter. Večina stanovanj je obnovljenih, razen dobrih 30 praznih, za katere so ocenili, da obnova ni ekonomsko utemeljena. Te so prodajali na javni dražbi.

Stavba na Krekovi ulici v Mariboru, kjer se nahajajo stanovanja JMSS Maribor.

Stanovanja v središču Maribora so šla za med
33 stanovanj so ponudili na dražbi, prodali pa so jih 28, saj za 5 ponujenih nihče ni vplačal varščine. “Izklicna cena za 28 nepremičnin je znašala 556.350 evrov, končna (izdražena) vrednost pa 791.950 evrov,” je pojasnila Vindiš Furmanova. S temi sredstvi bodo lahko uresničili želje in obljube za letošnje leto, ko nameravajo kupiti petih novih stanovanj, celovito obnoviti 15 enot in delno obnoviti 40 stanovanj.

Stavba na Cankarjevi ulici v Mariboru, kjer se nahajajo stanovanja JMSS Maribor.

Najranljivejšim na voljo začasne enote

Trenutno je zasedena približno polovica od skupno 50 začasnih bivalnih enot, kolikor jih ima JMMS Maribor. Te so rezervirane za najranljivejše družine ali posameznike, ki se znajdejo v izjemno hudih socialnih okoliščinah. Nekaj prostora je trenutno še na voljo v začasnih bivalnih enotah v Borovju, primere in osebne zgodbe pa preučujejo člani posebne komisije. Več v video izjavi direktorice JMSS Maribor, Tanje Vindiš Furman.

Oddaj komentar