FOTO: Čez nekaj mesecev velika prenova Lenta, tako bo videti

Na včerajšnji seji je mestni svet MO Maribor sprejel spremembe proračuna za prihajajoče leto. Ta se je povečal kar ta 38,4 milijona evrov, torej s 150,2 milijona na 188,7 milijona evrov. Zagotovo gre za največji proračun zgodovine Maribora.

Prenesti so morali nekaj projektov, ki v tem letu niso bili realizirani, med drugim izgradnja Dravske kolesarske poti, ceste v poslovni coni Tezno, podaljška Ceste proletarskih brigad, vrtca Brezje, brvi čez Dravo, Centra Rotovž ter obnovo dvorane Tabor in kopališča Pristan.

Je pa na seji Saša Arsenovič povedal, da je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko odobrila sredstva v višini 2,4 milijona evrov za projekt Ureditev nabrežja Drave – Lent. MO Maribor bo v okviru projekta prenovila dva hektarja urbanih mestnih površin, ki so del starega mestnega jedra ob reki Dravi.

Čez nekaj mesecev začnemo z veliko prenovo Lenta! Uredili bomo 24 000 m² med Studenško brvjo in Vodnim stolpom, za kar nam je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko izdala sklep o sofinanciranju v višini 2,4 milijona evrov. Z novo ureditvijo, povezavami in dejavnostmi ob vodi bo nabrežje reke Drave ponovno eno osrednjih zbirališč meščanov in prizorišč urbanega dogajanja, so zapisali na mariborski občini.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost bo mariborska občina poleg novih talnih ureditev poskrbela tudi za novo krajinsko ureditev z zasaditvijo novih dreves in drugih rastlin. Prav tako bodo poskrbeli za stojnice in prireditvene odre, urejena bo tudi nova javna razsvetljava. Predvidena so tudi otroška igrala. Projekt nameravajo zaključiti do poletja 2023.

Oddaj komentar