Farmadent z novim vodstvom

Farmadent. FOTO: Galerija keramike

Po prenosu lastništva Farmadenta na občine ustanoviteljice, so na skupščini imenovali člane nadzornega sveta podjetja.

Potem, ko so prenesli lastništvo podjetja iz Javnega zavoda Mariborske lekarne Maribor na občine ustanoviteljice, so bili na skupščini 17.3.2017, imenovani člani nadzornega sveta Farmedenta.

Konstitutivne seje nadzornega sveta so se 23.3.2017 udeležili vsi člani. S strani Mestne občine Maribor kot največjega lastnika, Damjan Koren in Mitja Hasaj, s strani
drugih občin ustanoviteljic, Izidor Polanec in Milena Ule ter s strani zaposlenih, Barbara
Kovačec in Robert Marolt. Za predsednika nadzornega sveta je bil izvoljen Damjan
Koren in za namestnico predsednika Barbara Kovačec.

Na predlog zaposlenih in večinskega lastnika smo za vršilko dolžnosti soglasno imenovali Tadejo Štefančič,” je pojasnil novoizvoljeni predsednik nadzornega sveta.

Tudi vse ostale sklepe so izglasovali soglasno, kar je dobra popotnica podjetju v času, ko je to pred pomembnimi izzivi. Te pa je pred podjetje postavila nova zakonodaja na področju lekarniške dejavnosti.

Oddaj komentar