Evropska sredstva za ureditev nadhoda čez Titovo cesto v Mariboru odobrena

Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori projektu ureditve kolesarskega nadhoda in nadhoda za pešce čez Titovo cesto v Mariboru. Vrednost projekta je dobrih 370.000 evrov, od tega bo kohezijski sklad prispeval 206.000 evrov.

Sredstva so namenjena izgradnji kolesarskega nadhoda na vzhodnem kraku t. i. turbo krožišča, kjer se s Titove ceste zavija na Pobreško cesto. V tem okviru je načrtovana tudi postavitev urbane opreme za kolesarje in ozelenitev brežine. Temeljenje in stebri so bili že izvedeni v okviru izgradnje cestnega krožišča in nadhoda na njegovem južnem kraku.

“Namen projekta je zagotovitev celovite kolesarske mreže v Mariboru in pogojev za dnevne migracije kolesarjev znotraj mesta Maribor. S tem se bo bistveno izboljšala kolesarska povezava v tem delu mesta in širšem okolju ter na prometno varen način skrajšala pot v smeri sever-jug,” so sporočili iz službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Gre sicer za sredstva iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb.
Vir: STA

Oddaj komentar