Elektro Maribor danes odpira 3500. transformatorsko postajo

Družba Elektro Maribor danes v Spodnji Koreni odpira 3500. transformatorsko postajo. “Zaradi naraščajočih potreb prebivalstva in gospodarstva zgradimo vsako leto nekaj deset novih transformatorskih postaj in obnovimo veliko obstoječih,” sporočajo iz podjetja.

Transformatorske postaje s pretvorbo električne energije iz srednje v nizko napetost povezujejo srednjo napetostno omrežje z nizkonapetostnim, na katerega je priključena večina uporabnikov. Njihovo ustrezno delovanje odločilno vpliva na zanesljivost in kakovost oskrbe z električno energijo.

Leta 2000 so v Elektru Maribor postavili 3000. transformatorsko postajo. Danes postavljena postaja v Občini Duplek bo po napovedih predsednika uprave Borisa Soviča pomembno izboljšala oskrbo z električno energijo na območju Spodnje Korene in Žikarc, z možnostjo priključevanja novih uporabnikov, naprav in virov pa tudi omogočala razvoj območja.

Elektro Maribor je lani svojim uporabnikom pretežno na območju severovzhodne Slovenije distribuiral za 2,26 teravatne ure električne energije, kar je največ doslej. Lani so za naložbe namenili več kot 28 milijonov evrov, kar je druga najvišja vrednost v zgodovini družbe.

Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar