Dolgoročna strategija EU za podeželska območja

FOTO: Avtor Primož Lavre / Arhiv MKGP

EU je konec junija 2021 predstavila dolgoročno vizijo za podeželska območja, ki je zasnovana na predvidevanjih in obsežnih posvetovanjih z državljani in drugimi akterji na podeželskih območjih. V njej sta predstavljena predloga za pakt za podeželje in akcijski načrt za podeželje, katerih cilj je okrepiti in povezati naša podeželska območja ter poskrbeti, da postanejo odporna in uspešna.

Razmere na podeželju v EU

Prebivalstvo na podeželskih območjih po vsej EU je v povprečju starejše v primerjavi z mestnimi območji in v prihodnjem desetletju se bo počasi začelo zmanjševati. To je dejstvo, ki skupaj s pomanjkljivostmi na področju povezav in povezljivosti, preslabo razvito infrastrukturo, pomanjkanjem raznovrstnosti zaposlitvenih možnosti ter omejenim dostopom do storitev, prispeva k zmanjšanju privlačnosti podeželskih območij za življenje in delo.

Hkrati pa so podeželska območja tudi dejavni akterji v ekološkem in digitalnem prehodu EU. Doseganje ciljev digitalnih ambicij EU za leto 2030 lahko zagotovi več priložnosti za trajnostni razvoj podeželskih območij poleg kmetijstva in gozdarstva, razvije nove možnosti za rast proizvodnje in zlasti storitev ter prispeva k boljši geografski porazdelitvi storitev in industrij.

Akcijski načrt EU za podeželje

Komisija je predstavila tudi akcijski načrt za spodbujanje trajnostnega, skladnega in celostnega razvoja podeželja. Več politik EU že zdaj zagotavlja podporo podeželskim območjem in prispeva k njihovemu uravnoteženemu, pravičnemu, zelenemu in inovativnemu razvoju. Med njimi bosta skupna kmetijska politika (SKP) in kohezijska politika bistvenega pomena za podporo in izvajanje tega akcijskega načrta. S hkratnim sodelovanjem na številnih drugih področjih politik EU se bo ta vizija uresničila.

Vizija in akcijski načrt opredeljujeta štiri področja ukrepanja, podprta z vodilnimi pobudami:

  • Krepitev vloge podeželskih skupnosti, izboljšanje dostopa do storitev in spodbuda za socialne inovacije.
  • Izboljšanje povezanosti, tako prometne kot digitalne.
  • Ohranjanje naravnih virov, spodbujanj trajnostnega kmetijstva.
  • Zagotavljanje socialne odpornosti in zagotavljanje dostopa do kakovostnih zaposlitvenih možnosti.
  • Diverzifikacija gospodarskih dejavnosti in izboljšanje dodane vrednosti kmetijstva ter podeželskega turizma.

Naslednji koraki

EU se bo do konca leta 2021 povezala z Odborom regij, da bi preučila pot do ciljev te vizije. Do sredine leta 2023 bo ocenila, kateri ukrepi, ki so jih finančno podprle EU in države članice, so bili izvedeni in načrtovani za podeželska območja. Javno poročilo, ki bo objavljeno v začetku leta 2024, bo opredelilo področja, na katerih sta potrebna okrepljena podpora in financiranje, ter nadaljnje postopanje na podlagi akcijskega načrta EU za podeželje.

Prispevek je nastal v sklopu projekta Europe at your doorstep / Evropa na našem pragu, ki ga izvaja Zavod PIP, sofinanciran pa je s sredstvi Evropske unije

Oddaj komentar