Dela na ruškem mostu so se pričela

Direkcija za infrastrukturo bo konec maja pristopila k izvedbi rekonstrukcije mostu čez Dravo med Selnico ob Dravi in Rušami na cesti R2-435, odsek 1439. 

Gradnja bo trajal predvidoma leto in pol

Za most čez Dravo, ki se nahaja na regionalni cesti Ruše–Selnica ob Dravi je v sklopu rekonstrukcije mostu načrtovana še razširitev s pločnikom na eni strani in na drugi strani z dvosmerno kolesarsko stezo, ki bo del Dravske kolesarske poti. Razširitev mostu bo izvedena skupaj s celostno obnovo in revitalizacijo 50 let starega mostu, podobno kot pred par leti na Vuhredu. Iz tega razloga bo gradnja trajala približno leto in pol, kar pomeni zaključek gradnje jeseni 2022, so zapisali na Direkciji za infrastrukturo.

Celostna obnova mostu skupaj z razširitvijo zahteva spremembo statičnega sistema konstrukcije, za kar je potrebno popolno mirovanje objekta, ki ga je možno zagotoviti le ob popolni zapori mostu. Samo pod popolno zaporo mostu bo omogočena izvedba prednapenjanja z vzdolžnimi kabli in prečnimi sidri. Obenem bo izvedeno tudi obbetoniranje vzdolžnih in prečnih nosilcev, ki prav vtako zahteva popolno mirovanje brez vibracij, ki bi jih povzročal promet. Tako je popolna zapora mostu potrebna za strokovno, kvalitetno in trajno izvedbo načrtovanih posegov, kar je cilj tako naročnika (Direkcija RS za infrastrukturo) kot tudi širše javnosti.

V iskanju optimalne rešitve je bilo preučenih več variant

Direkcija RS za infrastrukturo se kot upravljalec cest zaveda, da je ta most pomembna povezava tako za lokalno prebivalstvo in gospodarstvo, kot za širše območje, zato si je prizadevala za optimalno rešitev glede spremembe prometnega režima v času rekonstrukcije mostu. Preučenih je bilo več variant. Ena izmed njih je bila tudi varianta vodenja prometa preko začasnega montažnega jeklenega mostu (Mabey), ki pa se je izkazala kot neizvedljiva, saj montažni jekleni most, katerega širina vozišča znaša 4,20 metrov, omogoča enosmeren izmeničen promet. Največji možni razpon enega polja je odvisen od največje dovoljene prometne obremenitve in v konkretnem primeru znaša največ 40 metrov.

Ob obstoječem mostu bi za premostitev Drave torej potrebovali 3 začasne montažne jeklene mostove Mabey ter s tem povezano izvedbo vsaj dveh vmesnih podpor v strugi reke Drave, kar praktično pomeni dodaten most, ki je tudi lokacijsko neizvedljiv. Sedanji položaj mostu je optimalen in bo po izvedeni rekonstrukciji še lepši primer premišljeno umeščene inženirske gradnje. Tudi varianta obvoza preko Falske pečine se je izkazala za manj primerno, saj so na tem odseku cestni elementi manj ugodni, potovalna hitrost je manjša, pretočnost prometa pa slabša.

Potek obvozov v času popolne zapore

V času popolne zapore bo promet voden po označenem obvozu: Gledano iz smeri Ruš po Tovarniški cesti oz. po regionalni cesti R2-435, odsek 1431 Maribor–Ruše preko krajev Bezena, Bistrica ob Dravi ter Limbuš. Obvoz se bo nadaljeval po glavni cesti G1-1, odsek Maribor (Koroški most)–Cesta proletarskih brigad čez Koroški most, kjer se bo v krožnem križišču preusmeril na glavno cesto G1-1, odsek 0245 Ruta–Maribor (Koroški most) do Selnice ob Dravi.

V času popolne zapore tudi prehod pešcev in kolesarjev preko mostu ne bo možen. Za kolesarje na Dravski kolesarski poti je predviden obvoz od Gradu Fala po regionalni cesti R3-705, odsek 1432 Ruše–Puščava do Ruš.

 

Oddaj komentar