Cepljenje otrok je obvezno, starši plačujejo kazni

Po številnih dilemah in precej turbulentnih debatah med starši, ki zagovarjajo cepljenje otrok proti nalezljivim boleznih ter tistimi, ki so proti, so nam na Ministrstvu za zdravje pojasnili, da je cepljenje zakonsko obvezno. Izjeme so zgolj posebna zdravstvena stanja.

Cepljenje otrok je v Sloveniji zakonsko obvezno“, so bili jasni na Ministrstvu. Cepljenja, ki jih mora opraviti otrok pred vstopom v vrtec, določa Zakon o nalezljivih boleznih. Opustijo se lahko zgolj iz medicinskih razlogov, “ki vključujejo alergijo na sestavine cepiva, resen nezaželen učinek cepiva po predhodnem odmerku istega cepiva in bolezen ali zdravstveno stanje, ki je nezdružljivo s cepljenjem.” V Zakonu o vrtcih pa je opredeljeno, da morajo starši pred vključitvijo otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka. To pomeni, da lahko starši le na podlagi tega potrdila otroka vključijo v vrtčevsko skupino. Če bi pediater na potrdilo zapisal, “da otrok zaradi necepljenosti ni primeren za vključitev v kolektiv, bi vrtec mnenje pediatra upošteval. Otrok bi bil tako v vrtec vpisan, njegova vključitev v skupino pa bi bila lahko odložena dokler ne bi opravil obveznih cepljenj“, dodajajo na Ministrstvu.

109 glob za “neposlušne” starše
Starši lahko podajo ustno ali pisno izjavo o dejstvih in okoliščinah v zvezi z neopravljenimi obveznimi cepljenji, a jih zdravstveni inšpektor seznani, da izmikanje oziroma onemogočanje cepljenja pomeni prekršek, za katerega je predvidena globa 41,73 EUR. V obdobju od leta 2011 do 2016 je bilo izrečenih 43 tovrstnih glob. Kazni so predvidene tudi v primerih izogibanja, “ko se osebe, ki ne opravijo obveznega cepljenja, ne odzovejo vabilu Zdravstvenega inšpektorata RS (ZIRS), s katerim so vabljene na obravnavo in svoje odsotnosti tudi ne opravičijo“, pojasnjujejo na Ministrstvu. Takšna globa znaša do 200 EUR, če gre tudi za neizvršitev odločbe v izvršilnem postopku pa do 1000 EUR. V obdobju od leta 2011 do 2016 je bilo izrečenih 27 denarnih kazni zaradi neodzivnosti ter 6 denarnih kazni v izvršilnem postopku. Tretja možna oblika kazni pa so primeri neizvršitve odločbe ZIRS, s katero je bila osebi naložena vključitev v program obveznega cepljenja, in sicer takrat, ko postane ta odločba pravnomočna in izvršljiva. V obdobju od leta 2011 do 2016 je bilo izrečenih 33 tovrstnih glob.

2 KOMENTARJEV

  1. Pozabili ste napisat, da se globa stopnjuje do skoraj 500€, ter da vsake pol leta inšpektor napiše globo dokler otroka ne cepiš. Torej lahko dobiš kazni dokler si odgovoren za otroka cca 30.000€, na posameznega necepljenega otroka. Tako da tole o 41€ je zavajujoče.

  2. Še vedno pa nobeden od strokovnjakov ne razloži zakaj obvezno cepljenje otrok za hepatitis? Bolezen se namrec prenaša s samo s spolnimi odnosi oz. s krvjo. Kako lahko necepljeno potem ogrožajo ostalo populacijo, če je že to glavni razlog obveznega cepljenja!

Oddaj komentar