Center Rotovž tik pred izgradnjo, Mariborska knjižnica bo preseljena v TC City

MO Maribor je objavila javno naročilo za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za izvedbo Centra Rotovž, ki trenutno velja za največji projekt v Sloveniji. Tik pred izvedbo je oživitev Rotovškega trga preko povezujočih se vsebin in programov Mariborske knjižnice, Umetnostne galerije Maribor (UGM) in Artkina, ki bo tvoril skupni kreativni, kulturni izobraževalni medgeneracijski prostor. Na območju nekdanje restavracije Rotovž je planiran Art kafe, ki bo ponujal oddih in okrepitev za vse obiskovalce in mimoidoče.

Po pridobitvi pravnomočnega dovoljenja in potrditvi polovičnega sofinanciranja projekta s strani Ministrstva za kulturo je MO Maribor v poletnih mesecih pripravljala javno naročilo, ki ga je z današnjim dnem objavila na svoji spletni strani.

Gradbena dela se bodo začela v zimskih mesecih, takoj po uspešnem zaključku javnega naročila za izvajalca del, in sicer z rušenjem objektov. Gradnja novega objekta bo sledila takoj za tem. Javno naročilo, ki je bilo objavljeno, velja tako za rušenje kot gradnjo novega objekta.

Nov objekt je podjetje Medprostor – Arhitekturni atelje projektiralo tako, da je njegova univerzalna raba maksimalno omogočena. Osrednji družabni prostori predstavljajo stične točke vseh programov.

Največji del objekta, namenjen povezovanju vseh programov, je multimedijski prostor, ki se lahko preuredi v prireditveni prostor za večje število obiskovalcev.

Ta se nahaja v kleti objekta in je oblikovan kot amfiteater. Druga skupna točka so manjše učilnice oziroma ustvarjalnice, ki se bodo formirale v zahodnem traktu Rotovža. Na tem mestu se bodo izvajali različni izobraževalni programi s poudarkom na izobraževanju uporabnikov tretjega življenjskega obdobja.

Ostali študijski programi so smiselno razporejeni po objektu, tako da se med seboj ne motijo. Novost noveliranega projekta je umestitev UGM in ukinitev uporabe obstoječega objekta Pionirske knjižnice s premestitvijo le-te v sam sklop novega objekta in ukinitev tehnične kleti, ki se nadomešča v najvišjih etažah obeh novih objektov.

Rotovški trg bo posodobljen tako, da bo ponovno povrnjen v stanje pred zadnjo prenovo. Na nivoju trga je v skladu z natečajnim projektom predvidena rekonstrukcija arhitekturne zasnove Rotovškega trga iz leta 1960, s prepoznavno geometrijo, ki je delo arhitekta Branka Kocmuta. Kvalitetna tlorisna geometrija zasnove smiselno povezuje heterogeno okoliško gradnjo, odstopanja pa se pojavljajo v sami materialnosti. Ta bo bolje odgovarjala novi kletni etaži in novemu programu trga, ko bo Center Rotovž zaživel.

V času gradnje bo Mariborska knjižnica preseljena v TC City

Pionirska knjižnica Rotovž ves čas gradnje ostaja na Rotovškem trgu. Izposoja na zalogo!
Knjižnica in Čitalnica Rotovž bosta delovali na nadomestni lokaciji, v prvem nadstropju Trgovskega centra City. Tako knjižnica kot čitalnica bosta med 18. oktobrom in 20. decembrom 2021 zaprti. Mariborska knjižnica prosi vse uporabnike, da si za čas zaprtja knjižnice gradiva izposodijo na zalogo, ali pa v vmesnem času obiščejo katero od drugih enot. Natančne informacije bodo podali v prihodnjih dneh.

Oddaj komentar