Cafova ulica od ponedeljka zaprta zaradi del

V ponedeljek, 23. septembra, bodo zaradi del zaprli Cafovo ulico. Ta bo zaprta več čas gradnje.Ulica bo ves čas gradnje zaprta za promet. Dostopi in dovozi stanovalcev, poslovnih subjektov, Okrajnega sodišča v Mariboru, Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor ter Srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor bodo omogočeni, prav tako tudi izvoz iz garažne hiše Forum.

Izvajalec del projekta ureditve Cafove ulice MarkoMark Nival bo namreč v ponedeljek pričel izvajati gradbena dela. Zaključek gradbenih del in primopredaja objekta bosta izvedena do konca letošnjega leta.

Dela bodo izvedli v treh fazah
Prva faza bo predvidoma od 23. 9. do 20. 11. 2019, izvajala se bodo dela na območju od Trga Borisa Kidriča oziroma Srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor do izvoza iz garažne hiše Forum oziroma dostopa do notranjega dvorišča stavbe na naslovu Cafova ulica 5. Prva faza zajema, gledano prečno čez ulico, zahodni del ulice od fasad (Srednja ekonomska šila in gimnazija Maribor, Višja šola za gostinstvo in turizem Maribor) od pločnika na vzhodni strani ulice.
Druga faza bo predvidoma od 29. 10. do 25. 11. 2019. Izvedli bodo dela na vzhodni strani ulice (območje pločnika) med Trgom Borisa Kidriča in dostopom do notranjega dvorišča večstanovanjskega objekta Cafova ulica 4, 6 in 8.
Povezana dela druge in tretje faza bodo predvidoma od 4. 11. do 15. 12. 2019. Tretja faza bo zajemala dela na območju od izvoza iz garažne hiše Forum do Partizanske ceste. Dostopi za stanovalce (tudi do notranjih dvorišč), poslovne subjekte, Okrajno sodišče v Mariboru, Višjo šolo za gostinstvo in turizem Maribor, Srednjo ekonomsko šolo in gimnazijo Maribor ter izvoz iz garažne hiše Forum bodo med izvajanjem del omogočeni.

Nova Cafova skupni prostor za pešce, kolesarje in motorni promet
Spremenjena Cafova ulica bo po zaključku del zasnovana kot skupni prometni prostor za pešce, kolesarje in motorni promet. Vstop na območje bo opremljen s potopnimi stebrički, hitrost vožnje bo omejena na 20 kilometrov na uro. Ulica bo prevozna v obe smeri in tudi režim dostopa do garaž bo ostal nespremenjen. Urejen bo dostop za potrebe stanovalcev in lokalov, ki bodo imeli na preurejenem območju na voljo parkirna mesta za dostavo. Pred sodiščem bo za kratkotrajno parkiranje na voljo šest parkirnih mest.

Vrednost investicije je nekaj čez 465 tisoč evrov; Mestna občina Maribor je za projekt pridobila okoli 320 tisoč evrov nepovratnih sredstev iz kohezijskega sklada EU.

Oddaj komentar