Brezposelnim na voljo usposabljanja za deficitarne poklice

Zavod za zaposlovanje OS Maribor je v sodelovanju s Srednjo gradbeno šolo in gimnazijo Maribor, Višjo šolo za gostinstvo in turizem Maribor ter Tehniškim šolskim centrom Maribor pričel z izvajanjem usposabljanj na področju deficitarnih poklicev za brezposelne osebe, ki se želijo usposobiti za poklice, ki jih delodajalci iščejo na zaposlitvenem trgu. Gre za neformalne oblike izobraževanj.

Skupno sodelovanje zajema usposabljanja v dejavnostih:
gradbeništva – v programih usposabljanja za slikopleskarska dela ter osnove polaganja keramičnih oblog,
gostinstva – v programu usposabljanje za pomočnika kuharja,
kovinarstva – v programih tehnolog – programer CNC strojev za odrezovanje kovin, ličar, usposabljanje za delo ključavničarja

Vsa navedena usposabljanja so praktično naravnana in trajajo od 80-180 pedagoških ur, odvisno od programa, vključujejo pa tako praktični kot teoretični del in prakso pri delodajalcu.
Z vključitvijo v to neformalno obliko izobraževanja bodo brezposelni dobili nova znanja, veščine in spretnosti, ki jih lahko uporabijo nato na delovnem mestu, boljšo usposobljenost za opravljanje konkretnih del in nalog, po katerih povprašujejo delodajalci, s čimer si povečajo zaposlitvene možnosti.

Več informacij o pogojih za vključitev lahko brezposelne osebe, prijavljene na ZRSZ, pridobijo pri svetovalkah zaposlitve ali v Kariernem središču.

Oddaj komentar