Ali DARS zavestno krši pogodbena določila in favorizira drugega izvajalca?

DARS je v paketu preklical vseh pet pogodb podjetju ŽONTA d.o.o. o sodelovanju na področju odstranjevanja ovir z avtocest in hitrih cest, ki jih upravlja. Zato se jim očita diskriminatorno ravnanje in favorizirane konkurenčnega podjetja v lasti gospoda Enesa Draganovića. Postavlja vprašanje, kako je poskrbljeno za varnost voznikov na slovenskih avtocestah.

Na Darsu zapišejo, da so izrekli osem enotedenski prepovedi, v družbi Žonta omenjeno zanikajo

Po naših informacijah je DARS družbi ŽONTA d.o.o. dne 22.03.2021 posredoval obvestilo o nameravanem odstopu od vseh petih pogodb, ki pa ni v skladu s pogodbenimi določili. Kot razlog odpovedi, so v DARSu navedli, da je bilo družbi ŽONTA d. o. o. v preteklosti izrečenih osem enotedenskih prepovedi opravljanja dela po pogodbah. To v družbi ŽONTA zanikajo in opozarjajo, da jim DARS nikoli ni izrekel sankcijo zaradi nespoštovanja pogodbe. Za izrek sankcije je, skladno z pogodbenimi določili, potrebno izreči denarno kazen, saj se le tako lahko smatra, da je bila sankcija izrečena.

Družbi ŽONTA d.o.o. denarna sankcija ni bila nikoli izrečena. Zato navajajo, da posledično ne more biti izrečen stranski ukrep, ki je predviden samo kot možnost pri izrečeni sankciji, to je prepoved tedenskega dela in predaja tega dežurstva drugemu pogodbeniku. Verjetno je res pravno nesporno, da brez izrečene sankcije ni možno uveljavljati stranskega ukrepa.

17. člen Pogodbe o sodelovanju na področju odstranjevanja ovir iz AC in HC, pomoči na cesti in dela z avto dvigali:

Vse to smo želeli preveriti tudi na DARSU, kamor smo naslovili vprašanja, prejeli pa smo zelo splošen odgovor, kjer potrjujejo odpoved pogodb: “Uprava družbe DARS je sprejela odločitev, da odstopi od pogodb o sodelovanju na področju odstranjevanja ovir z avtocest in hitrih cest, pomoči na cesti in dela z avtodvigali sklenjenih z družbo Žonta, zaradi ponavljajočih kršitev pogodb s strani družbe Žonta.” Zapisali so, da podrobneje ne morejo komentirati postopkov, ker so v teku. Celotne odgovore najdete na koncu članka.

Na številna vprašanja nismo prejeli odgovorov

Tako so ostala ne odgovorjena naša številna vprašanja, ki bi lahko javnosti, ki je seveda zainteresirana, da je vožnja na avtocestah varna, ustvarila sliko tega dogajanja. Gre namreč za veliko območje, za katero je skrbelo podjetje ŽONTA, ki ga zajemajo Avtocestne vzdrževalne baze Postojna z izpostavama Logatec in Vipava (sklop1), Avtocestne vzdrževalne baze Slovenske Konjice (sklop 2), Avtocestne vzdrževalne baze Maribor z izpostavo Ptuj (sklop 5), Avtocestne vzdrževalne baze Vransko (sklop 7) in Avtocestne vzdrževalne baze Novo mesto z izpostavo Drnovo (sklop 8).

Tako nam niso posredovali podatka o morebitnih kršitvah konkurenčnega podjetja DRAGANOVIĆ d.o.o., ki bi zagotovo največ pridobilo, v kolikor bi bila odločitev o odstopu od pogodb dokončna. Zato ni bilo možno preveriti očitkov o domnevnem favoriziranju tega podjetja s strani DARSA in posledično njihovem diskriminatornem ravnanju do podjetja ŽONTA.

Vprašanje, ki je na mestu, je predvsem to, kdo bo plačal morebitno odškodnino, v kolikor se bo v sodnih postopkih dokazala nezakonito in neutemeljeno odpoved pogodb in kdo bo za to odgovarjal? Odgovor na prvo vprašanje verjetno niti ni zahteven – plačali bomo vsi uporabniki avtocest. Kdo bo pri vsem tem zaslužil, bo verjetno tudi kmalu znano in v kolikor se izkaže, da bo to podjetje DRAGANOVIĆ d.o.o., je slika tega dogajanja povsem jasna.

Zato bomo to tematiko spremljali še naprej.

_________________________________________________________

Odgovor DARS-a v celoti:

prava družbe DARS je sprejela odločitev, da odstopi od pogodb o sodelovanju na področju odstranjevanja ovir z avtocest in hitrih cest, pomoči na cesti in dela z avtodvigali sklenjenih z družbo Žonta, zaradi ponavljajočih kršitev pogodb s strani družbe Žonta.

V času sklenjenih pogodb je družba DARS prejela številne pritožbe zoper delo družbe Žonta. Vse pritožbe je skrbno preučila in ob izpolnitvi pogojev za odstop od pogodbe skladno z določbami pogodb in javnega poziva od pogodb na vseh sklopih tudi odstopila.

Družba DARS bo delo odstranjevanja ovir z avtocest in hitrih cest na podlagi 5a. člena Zakona cestah organizirala skladno z določbami javnega poziva in za tiste sklope, kjer ni tretjega ponudnika, ki izpolnjuje pogoje poziva, izvedla nov javni poziv.

Cilj družbe DARS je, da so slovenske avtoceste in hitre ceste čim bolj varne in pretočne, na njih pa bo red. Tako poleg že veljavne prepovedi prehitevanja tovornih vozil na A1 in aktivnega sodelovanja pri ustanavljanju avtocestne policije urejamo zadeve in skrbimo za red tudi na področju avtovlek.

Glede družbe Žotna še pojasnjujemo, da je postopku odpoved vseh skupno pet pogodb o sodelovanju na področju odstranjevanja ovir z avtocest in hitrih cest, pomoči na cesti in dela z avtodvigali, sklenjenih med družbo DARS, d. d. in družbo ŽONTA, transport, tehnični pregledi in servisne storitve, d. o. o.: za sklop 1 (območje Avtocestne vzdrževalne baze Postojna z izpostavama Logatec in Vipava), za sklop 2 (območje Avtocestne vzdrževalne baze Slovenske Konjice) ter za sklop 5 (območje Avtocestne vzdrževalne baze Maribor z izpostavo Ptuj), za sklop 7 (območje Avtocestne vzdrževalne baze Vransko) in za sklop 8 (območje Avtocestne vzdrževalne baze Novo mesto z izpostavo Drnovo).

Pogodbe za avtovleko so se začele uporabljati 1. 4. 2019.

Oddaj komentar