13. Dnevi slovenskih svetovalnih središč

Androgoški zavod Maribor – Ljudska univerza bodo od srede 27. septembra do petka 29. septembra izvedli aktivnosti v okviru trinajstih Dni svetovalnih središč.

Andragoški zavod Maribor–Ljudska univerza je nosilec projekta svetovalnega središča, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije. Dejavnost svetovalnega središča je financirana iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, kar pomeni, da so storitve informiranja in svetovanja brezplačne.
V času od 27. do 29. 09. 2017 se na nacionalni ravni pripravljajo trinajsti DNEVI SLOVENSKIH SVETOVALNIH SREDIŠČ. Njihov glavni namen je informiranje in promocija možnosti vpisa odraslih v formalne in neformalne izobraževalne programe ter promocija možnosti svetovalne podpore v svetovalnih središčih ipd. Izobraževanje in učenje bi radi približali tudi tistim odraslim, ki se manj pogosto vključujejo v izobraževanje (dolgotrajno brezposelnim osebam, socialno izključenim osebam, priseljencem, odraslim z različnimi oviranosti ipd.). Svetovalno središče deluje po načelu enake dostopnosti za vse odrasle, na brezplačnosti storitev informiranja in svetovanja, prostovoljnosti, usmerjenosti k stranki, objektivnosti, nepristranskosti in zaupnosti podatkov.
Svetovalna dejavnost v središčih je odraslim v pomoč pri odločanju za izobraževanje in učenje. Pomembna novost, ki jo izvajamo v svetovalnih središčih, so postopki ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Tudi letos se je nacionalno omrežje svetovalnih središč odločilo za pripravo novega Info ISIO-časopisa 2017-2018. Časopis je objavljen na spletnih straneh Andragoškega zavoda Maribor-LU: http://www.azm- lu.si/images/INFO_ISIO_2017_SCREEN_WEB.pdf

Program letošnjih dnevov svetovalnih središč:
– v sredo, 27. 9. 2017 (od 10.00 do 11.30) bomo v Zavodu za prestajanje kazni zapora izvedli motivacijsko delavnico s predstavitvijo izobraževalnih in učnih možnosti v našem lokalnem okolju; delavnica je namenjena obsojencem kazni zapora;
– v četrtek, 28. 9. 2017 (od 16.00 do 17.00) organiziramo na naslovu Društva bolnikov po možganski kapi Podravja Maribor na Šubičevi ulici 11 v Mariboru delavnico o pomnjenju in pozabljanju; gostujemo na promocijski stojnici s predstavitvijo izobraževalnih in učnih
možnostih odraslih v trgovskem centru QLANDIA Maribor (Cesta proletarskih brigad 100, Maribor; dogodek bo potekal od 10. do 18. ure).

Oddaj komentar