Centrum znova možna lokacija za Mariborsko knjižnico

Vir: Lokalec.si

V igri za novo lokacijo osrednje enote Mariborske knjižnice sta še vedno dve možnosti. Možnost s selitvijo v stavbo zavarovalnice na Cankarjevi ulici je že dlje časa znana, o drugi občina uradno molči. Po poročanju Radia Maribor gre tu za selitev v nedokončani poslovno – stanovanjski objekt Centrum nedaleč od Trga Leona Štuklja.

Možnost uporabe Centruma, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), kot nadomestne lokacije za knjižnico se je omenjala že pred tremi leti, ko se je na občini med drugim preučevalo tudi možnosti selitve knjižnice v bližnjo stavbo Ajpesa ali nekdanjo stavbo Probanke na drugi strani Trga Leona Štuklja. A z nobeno niso prišli prav daleč.

Od takratnih razprav so pristojni na mariborski občini odnesli le spoznanje, da je bolje, da možne rešitve predstavljajo javnosti šele po dejanskem podpisu pogodbe. In tega se v najnovejših poskusih reševanja prostorske stiske knjižnice, ki se vleče že več desetletij, tudi držijo.

Kot najbolj realno možnost so letos predstavili možnost selitve v stavbo Zavarovalnice Sava na Cankarjevi ulici, kar bi občino stalo okoli pet milijonov evrov. Ker so se pojavili pomisleki glede primernosti stavbe za knjižnično dejavnost, je mestni svet zahteval, da se poišče še drugo možnost. Na občini pravijo, da so to tudi storili, a te druge lokacije še ne bodo razkrivali javnosti, da ne bi ogrozili pogajanj z lastnikom stavbe.

“Mariborsko vodstvo je rešitev našlo in sedaj z javnim subjektom – to izpostavljamo, ker je sklepanje pogodbenih obveznosti z javnim sektorjem daljše kot z zasebnim – pripravlja vse potrebno za nakup in umeščanje. Vse potrebno bo pravočasno predstavljeno mestnim svetnikom in noben korak ne bo narejen brez njihove vednosti ali soglasja. Do te točke pa o točni lokaciji ne želimo govoriti, saj lahko to vpliva na ceno in druge postopke,” je še vedno uradni odgovor občine.

Podžupan Saša Pelko je pred dnevi v pogovoru za Radio Maribor potrdil, da je lastnik stavbe, o kateri se pogajajo, DUTB. “Tudi oni imajo interes zadevo prodati. Nahaja se v središču mesta, je relativno nova gradnja in dovolj velika,” je dejal. Vrednost investicije v to stavbo je ocenil na sedem do osem milijonov evrov.

Direktorica Mariborske knjižnice Dragica Turjak pogojno sprejema takšno možnost. Kot je dejala, se ji zdi lokacija Centruma primerna. “Se pa bojim, da stavba, ki je bila mišljena kot poslovno – stanovanjski objekt, ne bo primerna za umestitev vseh vsebin knjižnice,” je dejala.

Opozicija v mestnem svetu še vedno meni, da bi bilo treba knjižnico ohraniti na sedanji lokaciji na Rotovškem trgu, za kar je bilo pred leti že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Ker je grozilo, da bi to lahko izgubilo veljavnost, so na občini na predlog svetniške skupine SMC in poslancev SMC pred dnevi oddali vlogo za aktiviranje gradbenega dovoljenja s prijavo začetka pripravljalnih del. “Na ta način puščamo odprto možnost investicije na tej lokaciji za vse tiste, ki menijo, da bi to bila dobra rešitev,” pojasnjujejo na občini.

Župan Andrej Fištravec in njegova ekipa še vedno menita, da bi bila obnova knjižnice na sedanji lokaciji predraga. Knjižnico bi selili na drugo lokacijo, njene sedanje prostore in Rotovški trg pa bi obnovili ter tja namestili Zvezo prijateljev mladine in del občinskih služb. “Lokacijo Rotovškega trga in pripadajoče objekte bomo prijavili na razpis za črpanje sredstev Celostnih teritorialnih naložb, in sicer za prenovo in energetsko sanacijo objektov,” pojasnjujejo.

Za potrebe reševanja prostorske stiske Mariborske knjižnice imajo v letošnjem občinskem proračunu zagotovljenih 3,2 milijona evrov. To po ocenah vodstva občine zadostuje za nakup objekta, kamor bi selili knjižnico. “Če bi postopki tekli nemoteno dalje, bi lahko bila knjižnica umeščena v nov objekt leta 2020. Vodstvo mariborske občine je obvezano k racionalnemu iskanju rešitev in verjamemo, da bomo rešitev Mariborske knjižnice razrešili do konca mandata,” so povedali.

Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar