Zakaj je Univerza v Mariboru prava izbira?

Vir: Univerza v Mariboru

Razvoj prvega slovenskega nanosatelita, ki bo kmalu poletel v vesolje; zagon prototipnega superračunalnika HPC RIVR; odkritje raziskovalcev pri zdravljenju sladkorne bolezni; razvoj kemične metode recikliranja odpadnega tekstila; uspehi ekipe mariborskih študentov pri projektu Študentska formula; pomemben prispevek naših fakultet pri razvoju letalskega prometa na električni pogon v sklopu projekta HYPSTAIR, so le nekateri od odmevnejših uspehov predstavnikov Univerze v Mariboru.

“Univerza v Mariboru je s svojimi 19 članicami (17 fakultet, Univerzitetna knjižnica in Študentski domovi) druga največja in druga najstarejša univerza v Sloveniji. Njena usmeritev je v pridobivanju najboljših študentov in ustvarjanju razvojnega okolja, kjer je doma odličnost v vseh pogledih. ​​Univerza v Mariboru hitro razvija nova področja delovanja, preizkuša nove metode študija in išče nove načine povezovanja s svojim okoljem;” pravijo na Univerzi v Mraiboru.  Da gredo v pravi smeri, pričajo tudi številna mednarodna priznanja. Tuji študentje so jo nag​radili s priznanjem za dobro počutje tujih študentov na visokošolskih inštitucijah, prav tako pa je prejela nagrado Global Student Satisfaction Awards 2019, v kategoriji ”Vsesplošno zadovoljstvo”. Po mednarodnih lestvicah se Univerza v Mariboru v zadnjih letih uvršča med 5 odstotkov najboljših univerz na svetu. Na lestvici »Emerging Economies University Rankings 2019« se je uvrstila med 180 najboljših univerz, ki prihajajo iz 43 hitro razvijajočih se držav Evrope, Azije, Afrike in Južne Amerike ter tako zasedla drugo mesto med slovenskimi univerzami. Univerza v Mariboru je prav tako ohranila priznanje Odličnosti v upravljanju s človeškimi viri v raziskovanju, ki ga je kot prva slovenska univerza prejela leta 2010 ter prvič uspešno prestala zunanjo evalvacijo že leta 2014.

Vir: Univerza v Mariboru

Za zgodbo o uspehu Erasmus+ programa za področje visokošolskega izobraževanja in za posebne dosežke v mednarodnem sodelovanju v programu CEEPUS je Univerza v Mariboru prejela Jabolko kakovosti 2018, doslej pa je podpisala Erasmus bilateralne sporazume že z več kot 500 tujimi univerzami. Posebnost Univerze v Mariboru, v primerjavi z ostalimi slovenskimi univerzami, je dislociranost nekaterih njenih članic, saj delujejo na širšem področju Slovenije: Fakulteta za varnostne vede v Ljubljani, Fakulteta za organizacijske vede v Kranju, Fakulteta za logistiko v Celju, Fakulteta za kmetijsko in biosistemske vede v Hočah, Fakulteta za energetiko v Krškem in Velenju in Fakulteta za turizem v Brežicah. Na ta način omogoča visokošolsko izobraževanje tudi v nekaterih regijah, kjer mladi prej niso imeli možnosti študija v lokalnem okolju.

“Univerza v Mariboru ima vzpostavljen tudi Karierni center, ki študentom, diplomantom in delodajalcem ponuja raznovrstne aktivnosti in svetovanja na področju kariernega svetovanja in izgradnje zaposlitvenih kompetenc, organizira raznovrstne dogodke ter študente in diplomante obvešča o aktualnih delovnih mestih in študijskih praksah doma in v tujini,” še pravijo.

Izredno pomembno vlogo pri podpori študentom ima tudi Študentski svet Univerze v Mariboru, ki s svojimi dejavnostmi prispeva k celovitemu razvoju študentov. Omogoča jim udejstvovanje na formalnih in neformalnih izobraževanjih, kot so jezikovni tečaji, tečaji programske opreme in raznovrstne delavnice za pridobivanje mehkih veščin. Študentom omogoča športno udejstvovanje v Univerzitetni športni ligi za prvaka Univerze v Mariboru, v kateri sodelujejo vse fakultete članice v treh različnih športih. S projekti, kot so teden zdravja, maraton aerobike, delavnice v sklopu rožnatega oktobra, pa poskrbi za ozaveščenost o zdravem načinu življenja.

Kot razloge za študij na Univerzi v Mariboru izpostavljajo:
• učinkovit sistem tutorstva,
• visoka stopnja zadovoljstva diplomantov s študijem in pridobljenim znanjem,
• možnost številnih mednarodnih izmenjav,
• intenzivno povezovanje Univerze v Mariboru z gospodarstvom,
• uporaba e-učnih gradiv (univerzitetno učno okolje Moodle) in delna izvedba študijskih
programov na posameznih fakultetah v obliki e-izobraževanja,
• možnost vključitve v številne obštudijske dejavnosti,
• možnost vključitve v tekmovalne ekipe Univerze v Mariboru, ki dosegajo vrhunske
dosežke na
številnih mednarodnih študentskih tekmovanjih.

Oddaj komentar