VIDEO: Za boljše življenje invalidov

V tednu, ko obeležujemo svetovni dan invalidov, so predstavniki mariborskega sveta invalidov na svečani seji izpostavili pobudo za izvajanje osebne asistence tudi tistim invalidom, ki jih novi Zakon o osebni asistenci zdaj ne vključuje. S tem predlogom in s svojimi drugimi aktivnostmi je Svet invalidov MO Maribor ponovno pokazal, da je prerasel vlogo posvetovalnega telesa, kakršna mu je bila dodeljena ob ustanovitvi pred devetimi leti.

Za invalide je namreč na državnem in osebnem nivoju pomemben že sprejeti Zakon o osebni asistenci, ki prinaša napredek pri tem, da ljudem z invalidnostjo ne bo treba po vsej sili živeti po domovih in v zavodih, ampak jim bo omogočal samostojno življenje s pomočjo osebne asistence. Toda le tistim, ki se jim odobri 30 ur osebne asistence. Razna društva invalidov in humanitarne organizacije, ki so vključene v Svet invalidov MOM pa so v skupni pobudi opozorila, da osebno asistenco ob sicer samostojnem življenju potrebujejo tudi osebe, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev zanjo, vsaj ne po zakonu. Zanje bi lahko s primernimi razpisi poskrbele lokalne skupnosti. O pomembnosti zakona in tudi pobude je spregovorila Lidija Šestak Zorič iz mariborskega Društva za cerebralno paralizo Sonček.

Pomembna sta tudi šport in rekreacija

Svet invalidov skrbi za večje vključevanje invalidov v družbo, za premagovanje ovir, boljšo dostopnost kulturnih in drugih ustanov. Ne nazadnje so v teh letih prav zaradi invalidov naredili tudi dvigalo na sedežu mariborske občine. Izjemno pomembno pa je tudi vključevanje invalidov v kulturno in športno dogajanje, saj se je izkazalo, da so zaradi rednih aktivnosti tudi boljše vključeni in opaženi v družbi. Ta pa se tudi zaradi tega vse bolj zaveda ovir, na katere naletijo invalidi. Na športnem področju tako izvajajo več aktivnosti, ki jih predstavlja Vasja Cimerman, podpredsednik Sveta invalidov MO Maribor.

Ena od nalog: odprava arhitekturnih ovir

V vseh letih delovanja sveta invalidov so v Mariboru odpravili že preko 900 različnih arhitektonskih ovir, od klančin na prehodih za pešce, “še vedno pa odkrivamo nove ovire. Naši člani še vedno pošiljajo fotografije, kje so še te ovire, kje so še stvari, ki bi jih bilo treba urediti. V takem primeru obvestimo tudi strokovne službe, ki nam pomagajo” pravi Milan Kotnik, predsednik Sveta invalidov MO Maribor.

Odpravljanje ovir pa je pravzaprav le eden od korakov do uveljavitve invalidov kot enakopravnih članov naše družbe. Na poti do uresničitve pa je treba narediti še več, kar se v mariborskem svetu invalidov nedvomno zavedajo.

Oddaj komentar