VIDEO: Univerza v Mariboru želi raziskovalce povezati z gospodarstvom

Univerza v Mariboru

Prenos znanja in tehnologij predstavlja eno od poslanstev Univerze v Mariboru, ki skupaj z raziskovalnim in pedagoškim delom tvori nedeljivo celoto. Prav zato so danes na univerzi predstavili vsebino Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Namen razpisa je vzpostaviti povezavo med raziskovalnim in podjetniškim okoljem. Višina razpoložljivih sredstev za Vzhodno kohezijsko regijo je dobrih 9,5 milijona evrov, kar omogoča zaposlitev novih raziskovalcev na Univerzi v Mariboru z možnostjo 100% financiranja za do 56 (3-letnih) podoktorskih raziskovalnih projektov.

“Univerza v Mariboru je pomemben razvojni partner na področju Vzhodne kohezijske regije in širše, prav tako aktivno sodeluje s številnimi mednarodnimi institucijami in centri znanja. Da bomo svoje raziskovalno delo lahko še bolj oplemenitili, vabim vse doktorje znanosti, da se prijavijo na objavljen razpis,” je uvodoma povedal rektor Univerze v Mariboru prof.dr. Zdravko Kačič. Več v video izjavi.

Univerza v Mariboru sledi Strategiji znanstvenoraziskovalne, razvojne, inovacijske in umetniške dejavnosti Univerze v Mariboru 2013-2018, Strategiji razvoja Univerze v Mariboru 2014-2020, usklajenih s strateškimi usmeritvami na navedenem področju v Sloveniji in Evropski uniji. Razvijajo številne raziskovalne vede in področja v okviru 17 fakultet preko številnih raziskovalnih programov, temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov, podoktorskih projektov ter ciljnih raziskovalnih projektov.
“Prenos znanja in tehnologij predstavlja eno od poslanstev Univerze v Mariboru, ki skupaj z raziskovalnim in pedagoškim delom tvori nedeljivo celoto. Kljub temu je vanj celo v razvitih zahodnih državah aktivno vpetih zgolj okrog 5 odstotkov univerzitetnih učiteljev in raziskovalcev”, je poudaril prorektor za prenos znanja Univerze v Mariboru prof. dr. Urban Bren.
Prav iz tega razloga si bo po besedah prorektorja za znanstveno-raziskovalno dejavnost Univerze v Mariboru prof. dr. Zorana Rena, univerza prizadevala predvsem za interdisciplinarno povezovanje raziskovalcev v skupnih raziskovalnih in razvojnih projektih, v katerih sodeluje več članic z več področij, ter spodbujanju vključevanja študentov v raziskovalno in projektno delo ter povezovanju le-teh z gospodarskim in družbenim okoljem.

Oddaj komentar