VIDEO: Osumljenci davčne utaje naj bi motorna olja pretvarjali v gorivo

Mariborski kriminalisti so predstavili ugotovitve hišnih preiskav po vsej Sloveniji v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in davčne zatajitve.

Na današnji novinarski konferenci na Policijski upravi Maribor, sta Robert Munda, vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor in Damjana Slapar Burkat, vodja Sektorja za preiskave na Generalnem finančnem uradu, predstavila potek kriminalistične preiskave suma davčnih zatajitev in suma pranja denarja ter dosedanji predkazenski postopek, ki ga usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru: varovanje finančnih interesov Republike Slovenije in EU je ena od temeljnih prioritet dela Policije. Tudi zato je Sektor kriminalistične policije Policijske uprave Maribor v okviru obsežnega predkazenskega postopka izvedel aktivnosti preiskovanja kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete.
V zvezi s tem je bilo pridržanih 14 osumljencev, 6 osumljencev pa je bilo včeraj s kazensko ovadbo privedenih k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njih odredil sodno pridržanje zaradi odločitve o priporu. Osumljeni so kazniva dejanja izvrševali daljše obdobje na način, da so se združili v hudodelsko združbo, ki je zlorabljala gospodarske družbe z namenom utaje DDV pri trgovanju z antikorozivnimi sredstvi znotraj držav
Evropske unije
. Vsak član te hudodelske združbe je imel pri tem svojo natančno vlogo, bodisi pri zagotovitvi ustrezne gospodarske družbe, dobavi blaga, prevozu blaga, skladiščenju blaga in dostave blaga končnemu kupcu v tujino. V ta namen so ponarejali poslovno dokumentacijo, s katero so davčnemu organu dali lažne podatke o dobavah in prodaji tega blaga znotraj Evropske unije in pri tem uveljavljali oprostitev plačila davka na dodano vrednost. Tako imenovana antikorozivna sredstva so po nakupu pri Madžarski družbi iz Slovaške z lastnimi cisternami odpeljali najprej na 2 lokaciji na širšem območju Maribora, kjer so celotno blago prečrpali v cisterne in mu dodali aditive oz. biodiesel, s katerim so ta antikorozivna sredstva pridobila lastnosti pogonskega goriva (diesel), nato pa so to blago na črno, kot pogonsko gorivo diesel prodali v Italijo medtem, ko so Finančni upravi Republike Slovenije z izdelavo ponarejene dokumentacije prikazovali, da naj bi blago, ki so ga kupili pri gospodarski družbi na Madžarskem, prodali na območje Cipra, Bolgarije in Malte.
Kriminalisti so ugotovili, da so se kazniva dejanja izvrševala prikrito, z namenom preslepitve Finančne uprave Republike Slovenije, v ta namen pa so zlorabljali gospodarske družbe, ki imajo vse lastnosti t.i. slamnatih družb, za direktorje teh družb pa so postavili »slamnate direktorje«. Zato so za dokazovanje kaznivih dejanj pri preiskavi izvajali prikrite preiskovalne ukrepe.

S temi kaznivimi dejanji so se v obdobju 4 let izognili plačilu davka na dodano vrednost v skupni višini okoli 3,3 milijona evrov in s tem za isti znesek oškodovali proračun Republike Slovenije. Del te premoženjske koristi so uporabili pri izvrševanju kaznivega dejanja pranja denarja. Pri izvedbi vseh operativnih aktivnosti je sodelovalo 64 kriminalistov in policistov iz policijskih uprav Maribor, Ljubljana, Celje in Murska Sobota. Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor smo v predkazenskem postopku sodelovali tudi s preiskovalci Finančne uprave Republike Slovenije, saj si policija na tem področju, zaradi visoke prioritete ter učinkovitega zbiranja dokazov in pregona vedno prizadeva za sodelovanje z vsemi pristojnimi nadzornimi organi in institucijami Republike Slovenije.

Ob hišnih preiskavah so prav tako ugotovili, da so osumljene osebe na krajih, kjer so izvrševali kazniva dejanja neustrezno ravnali z nevarnimi snovmi, saj niso upoštevali nobenih predpisov o skladiščenju nevarnega blaga, zato so inšpektorji FURS izvedli postopke v skladu z njihovimi pristojnostmi.

Ugotovitve Finančne uprave Republike Slovenije o tem, kako je potekal “pomet” nedovoljene snovi pa v priloženem videu razloži Damjana Slapar Burkart.

Preiskava, ki jo usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, poteka v smeri utemeljitve sumov storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve v hudodelski združbi po 249. členu Kazenskega zakonika, za katero je predpisana kazen zapora od 3 do 12 let in kaznivega dejanja pranja denarja v hudodelski združbi po 245. členu Kazenskega zakonika, za katero je predpisana kazen zapora od 1 do 10 let.
V zvezi s tem je bilo pridržanih 14 osumljencev, 6 osumljencev pa je bilo včeraj s kazensko ovadbo privedenih k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njih odredil sodno pridržanje zaradi odločitve o priporu.

Oddaj komentar