VIDEO: Na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru dijake vabijo k vpisu

Tudi Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru se pripravlja na letošnje informativne dneve. Ponujajo tako univerzitetne študijske programe, kot tudi visokošolske strokovne programe.

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru je ena od ustanovnih članic Univerze v Mariboru. Z akreditacijo številnih študijskih programov, je fakulteti uspelo akreditirati tudi prvo dislocirano enoto v zgodovini te šole – v Rakičanu pri Murski Soboti. Fakulteta izvaja študijske programe v katere je vsega skupaj vpisanih približno 700 študentov. V tem trenutku izvajajo 1.stopenjske študijske programe (agronomija, biosistemsko inženirstvo, ekološko kmetijstvo, agrarna ekonomika in razvoj podeželja, vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo in živinoreja; 2. stopenjske (magistrski študij)
kmetijstvo, agrarna ekonomika, varnost hrane v prehrambeni verigi ter 3. stopenjska (doktorska) programa kmetijstvo in agrarna ekonomika. “Na ta način smo pridobili celo vrsto novih in sodobnih študijskih programov, katerih stvarna narava ter sama vsebina sta med drugim odražali tudi potrebo po preimenovanju naše šole v Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede,” so zapisali na spletni strani fakultete.

Več v videu:

Oddaj komentar