Varnostni sosvet MO Maribor ocenil, da je Maribor varno mesto

Šolarje so o varnosti v prometu osveščali tudi pristojni.

Danes se je na 8. seji sestal Varnostni sosvet Mestne občine Maribor, kjer je bilo predstavljeno poročilo o delu Varnostnega sosveta v letu 2017, prav tako pa je bil podan predlog o programu dela v letu 2018. Varnostni sosvet je obravnaval tudi trenutno aktualno tematiko varnostnih pojavov v MO Maribor in pri tem ugotovil, da je trend v MO Maribor ugoden, saj število kaznivih dejanj v zadnjih petih letih pada. Direktor Policijske uprave Maribor Danijel Lorbek je ob tem povedal, da ni bilo niti eno kaznivo dejanje zoper življenje in telo, ki se je zgodilo na območju MO Maribor, posledica organizirane kriminalitete, prav tako so vsa dotična kazniva dejanja preiskana. Pravijo še, da je Maribor varno mesto.

O aktualni tematiki kriminalitete je župan MO Maribor Andrej Fištravec na seji Varnostnega sosveta dejal, “da se po prvih skorajda dokončnih statističnih podatkih varnost v mestu, tako kot zadnjih pet let, še naprej izboljšuje. Kljub povečanim aktivnostim Policije je prekrškov in kaznivih dejanj v celoti manj, pri čemer Maribor tudi bistveno zaostaja za največjim slovenskim mestom – Ljubljano. To pomeni, da smo prebivalci v Mariboru mnogo bolj varni kot v Ljubljani, pri čemer je splošna stopnja varnosti v celotni Sloveniji še vedno med najvišjimi v Evropi in v svetu,” je dejal.

Program dela Varnostnega sosveta temelji na načrtu dela Policijske uprave Maribor. Ta opredeljuje ključne točke, na katerih je poudarek delo Policije. Skladno s tem Varnostni sosvet sodeluje z več preventivnimi aktivnostmi, usklajeno pa je tudi sodelovanje Policije in Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor.

Varnostni sosvet je na svoji 8. seji med drugim tudi sprejel program dela za leto 2018. Tudi letos se bodo izvajala preventivna predavanja za dijake srednjih šol, izvedla pa se bodo tudi predavanja za subjekte, ki prirejajo javne prireditve z namenom osveščanja za večja varnostna tveganja, ki so jim izpostavljena večja zbiranja ljudi na javnih krajih, tudi v letu 2018 bo potekala Otroška varnostna olimpijada, kjer mariborska občina in policijska uprava sodelujeta pri izvedbi vzgojno preventivne prireditve za osveščanje mladih o vrednosti varnosti, prav tako pa bo ponovno organiziran že tradicionalni strokovni posvet Mladi in kriminal, ki je namenjen strokovnim sodelavcem, ki se ukvarjajo s problematiko mladine povezane s kriminalnimi dejanji.

Oddaj komentar