V UKC Maribor predstavili investicijo v Oddelek za pljučne bolezni

Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor

V sklopu obiska Vlade RS v podravski regiji so včeraj, 30. 6. 2021, v UKC Maribor gostili ministra za razvoj in EU kohezijsko politiko Zvonka Černača ter ministra za zdravje Janeza Poklukarja. Skupaj z vodstvom UKC Maribor so si ogledali prostore Oddelka za pljučne bolezni ter spregovorili o drugih, večjih predvidenih projektih v UKC Maribor – o izgradnji negovalne bolnišnice in infekcijske klinike.

Spremljali smo novinarsko konferenco, na kateri sta sodelovala ob ministra.

Začetki oddelka za pljučne bolezni

Oddelek za pljučne bolezni na Slivniškem Pohorju je svoja vrata odprl 25. maja 1953, ko so se vanj preselili bolniki iz stavbe na Vinarski ulici. Na začetku je imel 114 postelj in bil namenjen izrecno zdravljenju bolnikov s tuberkulozo. Zaradi odkritja novih, učinkovitih protituberkuloznih zdravil je postalo zdravljenje učinkovitejše, ležalne dobe so se skrajšale, število bolnikov je postopno upadalo, vse več pa je bilo bolnikov z rakom pljuč, obstruktivnimi pljučnimi boleznimi in pljučnico. Postopoma so zdravniki oddelka uvajali nove diagnostične metode.

Sedanja problematika oddelka za pljučne bolezni

Z razvojem novih diagnostičnih metod in tako multidisciplinarne obravnave bolnikov prihaja do težav predvsem pri obravnavi in transportu hospitaliziranih bolnikov. Te je namreč treba z reševalnimi vozili voziti na številne preiskave v matično bolnišnico, kar predstavlja obremenitev tako za bolnike kot za osebje, opozarjajo v UKC Maribor V mnogih primerih gre za težke internistične bolnike s pogostimi zapleti, ki potrebujejo hitro diagnostiko, večkrat tudi anesteziologa in kirurga, intenzivno terapijo idr., kar pa je s primerno opremo dosegljivo le na oddaljeni lokaciji v UKC Maribor.

Pomanjkanje zdravnikov na oddelku

Zdravniki Oddelka za pljučne bolezni redno spremljajo novosti na svojem področju, nove diagnostične metode in novosti v zdravljenju posameznih bolezni. Poskušajo jih uvajati v vsakdanjem delu, pri čemer pa jih ovirata predvsem pomanjkanje sredstev za nakup novih diagnostičnih aparatur in oddaljenost od matične bolnišnice. Strokovni razvoj in akademsko dejavnost dodatno ovira pomanjkanje zdravnikov na oddelku, ki z veliko truda, potrpežljivosti in zagnanosti skrbijo, da vsaj rutinsko delo poteka kolikor se le da tekoče. Tako je nujno potrebno dodatno osebje, ki pa se zaradi vseh omejitev pri delu ne odloča za zaposlitev na oddelku – novega specializanta ne beležijo vse od leta 2016. Dodaten manko predstavljajo tudi odhodi izkušenega kadra, ki se odloča za delo drugje.

Dotrajana osnovna oprema v bolniških sobah

Dodatno pa osebju in bolnikom težavo predstavlja še popolnoma dotrajana osnovna oprema v bolniških sobah, težave se pojavljajo z internetno povezavo in posledično dostopom do računalniških sistemov Medis in Impax. Nujno potrebna bi bila tudi opremljena soba za intenzivno nego bolnikov z dihalno odpovedjo, so izpostavili na UKC Maribor.

Terminski načrt za projekt

Trenutno zaključujejo postopek javnega naročila za izbor gradbenega izvajalca.  Sklep Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko o uvrstitvi projekta v Načrt razvojnih programov z dne 17. 6. 2021, izvedeno je javno naročilo po odprtem postopku – štiri ponudbe so prispele do 15. 6. 2021. Rok za potrditev odločitve o izboru izvajalca  je 30. 6. 2021. Temu pa bo sledil podpis odločitev ministrstva za zdravje in UKC Maribor. V roku 8 delovnih dni od objave bo odločitev pravnomočna in se bo lahko pristopilo k podpisu pogodbe. Pogodba z gradbenim izvajalcem naj bi bila sklenjena
julija 2021, začetek del je načrtovan marca 2022, za opremo prostorov marec, april 2022, primopredaja investicije pa aprila 2022. Preselitev oddelka na novo lokacijo pa naj bi bila aprila oziroma maja 2022.

Vrednost investicije znaša 3.965.722,91 evra, od tega je EU sredstev 3.600.000 evrov, UKC Maribor pa 365.722,91 evra. Za projekt je Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 3,6 milijona evrov. Gre za prvo odobritev sredstev iz pobude React-EU v okviru Instrumenta NextGenerationEU, instrumenta za okrevanje po epidemiji.

Oddaj komentar