V polnem teku gradnja odsekov Dravske kolesarske poti

Partnerji pri projektu Dravska kolesarska pot, ki v Sloveniji poteka skozi 18 občin, v tem času izvajajo številne aktivnosti, tako gradnje in urejanje posameznih odsekov, kot tudi številne promocijske aktivnosti.

Tako se je maja zaključila gradnja odseka kolesarske poti med trgovino Tuš in Spodnjo Muto, kjer je glavni investitor direkcija za infrastrukturo. Ta na tem odseku letos načrtuje še gradnjo podvoza pod državno cesto, s čimer bo celoten odsek povezan in varen. Malo za tem odsekom vzdolž reke Drave se je junija pričela gradnja 1,5 kilometra dolgega odseka Dravske kolesarske poti v občini Radlje ob Dravi v smeri proti tamkajšnjemu vodnemu parku.

V zaključni fazi je gradnja štirikilometrskega odseka kolesarske poti v občini Ruše med Rušami in Bistrico ob Dravi, katere glavni investitor je prav tako direkcija za infrastrukturo.

Dravske elektrarne Maribor so junija asfaltirale manjkajoči del Dravske kolesarske poti v ptujski občini pod Ptujskim jezerom v smeri občine Markovci. S tem se je uredil zelo pomemben odsek na tej povezavi, so sporočili partnerji pri projektu, ki si obetajo še nadaljnjih ureditev manjkajočih odsekov.

Direkcija za infrastrukturo je namreč že lani naročila vso manjkajočo dokumentacijo za nadaljnjo gradnjo Dravske kolesarske poti, ki bo končana letos, nato sledi gradnja novih odsekov v prihodnjem letu.

Partnerji pri projektu so se na zadnji skupščini tudi dogovorili, da vse občine izboljšajo vzdrževanje in makadam. Tako so občine Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Starše in Hajdina v tem mesecu zamenjale zgornji ustroj makadamskih poti, po katerih je vodena Dravska kolesarska poti v smeri Ptuja. Nov makadam na tem odseku je tako primeren za vse ciljne skupine kolesarjev, s čimer partnerji sledijo ciljem kakovosti, ki so si jih postavili za to kolesarsko pot.

V okviru projekta potekajo tudi postavitve različnih informacijskih tabel. Med drugim bo do konca leta direkcija ob celotni trasi postavila dodatnih 27 informacijskih tabel, ki bodo kolesarjem nudile informacije o poteku trase in o turistični, gostinski in drugi ponudbi.

Dravska kolesarska pot, ki sicer poteka od izvira reke Drave v Italiji, prek Avstrije in se po Sloveniji nadaljuje še na Hrvaško, bo v Sloveniji ob popolni vzpostavitvi štela 145 kilometrov, pri čemer sta med Mariborom in Ptujem dve varianti, ena skozi Duplek in druga skozi Starše, kar skupaj znese 180 kilometrov kolesarske poti ob porečju Drave. Celotna kolesarska pot bo v Sloveniji predvidoma urejena v nekaj letih.

Projekt Dravske kolesarske poti pa ni edini, v katerem se povezujejo partnerji iz več regij. Minuli teden so Zavod za turizem Maribor Pohorje, Zavod za turizem Šaleške doline in Regionalna razvojna agencija Koroška sklenili dogovor o sodelovanju pri skupni turistični promociji, izmenjavi izkušenj in dobrih praks, ob tem pa načrtujejo tudi razvoj skupnih turističnih produktov.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar