V Mariboru študij zaključile prve diplomantke na smeri balet

Fotografija je simbolična. Vir: pixabay.com

Na Akademiji za ples, ki sodi pod okrilje zasebnega visokošolskega zavoda Alma Mater Europaea – ECM, so minuli teden zagovarjale diplome prve diplomantke na smeri balet v Sloveniji. To so Helena Valerija Krieger, Martina Svetina in Claudia Sovre, so sporočili iz Alma Mater.

Slovenija je bila do pred tremi leti, ko je Alma Mater pridobila akreditacijo za študij baleta, edina država v Evropi, ki ni imela plesne in baletne umetnosti na visokošolskem nivoju, zato so morali slovenski plesalci pridobivati izobrazbo na tujih akademijah.

Zdaj lahko diplomirajo iz baleta v Sloveniji. “Za Alma Mater Europaea je Akademija za ples češnja na torti in naš prispevek k umetnosti v Sloveniji. Da smo dobili prve diplomantke na smeri balet Akademije za ples, je zagotovo zgodovinski dogodek za umetnost baleta v državi,” je izpostavila direktorica omenjene akademije Barbara Toplak Perovič.

“V narodnih gledališčih v Mariboru in Ljubljani imamo vrhunski svetovni priznani balet, prav tako v obeh mestih delujeta odlični srednji baletni šoli. Kljub temu pa je do nedavnega bila baletna umetnost edina veja, ki v izobraževalnem sistemu ni imela vertikale in možnosti nadaljevanja v visokošolskem izobraževanju, kot je to pri likovni, glasbeni in igralski umetnosti,” je dodala.

Najvišja stopnja izobrazbe je bila do sedaj dvoletna višja baletna šola na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani.

Akademija za ples je pred kratkim pridobila od Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu akreditiran tudi nov magistrski program študije plesnih umetnosti. Diplomanti 2. bolonjske stopnje bodo tako pridobili strokovne nazive magister/magistrica teorije plesnih umetnosti, magister/magistrica sodobne koreografije ali magister/magistrica profesor plesne pedagogike.

“Fakultetna izobrazba za plesne in baletne pedagoge, ki delajo z otroki, bi morala biti obvezna, predvsem zaradi varne prakse. Tudi za plesalca, ki hoče več, so poleg treningov nujna tudi teoretična in kontekstualna znanja. Prav s terciarnim izobraževanjem si bo Slovenija kot članica EU v tem obdobju globalizacije zavarovala dvojen rezultat: ohranila bo domačo kulturo in tradicijo ter se odprla novim tendencam in filozofijam, ki so integrativni faktor v Evropi in svetu,” je povedal dekan Akademije za ples Svebor Sečak.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar