V mariborskih parkih pričeli z izvajanjem spomladanskih del

Vir: Lokalec.si

Iz Snage so sporočili, da pričenjajo s spomladanskimi opravili na zelenih površinah parkov.

Zima, ki se je zavlekla v prve pomladanske dni, je povzročila nekaj zamika pri izvajanju
načrtovanih spomladanskih opravil na zelenih površinah parkov, ki jih vzdržuje naše
podjetje. “Danes bomo v skladu s smernicami, ki jih vsako leto poda certificiran arborist,
pričeli odstranjevati drevesa, ki bodisi zaradi starosti bodisi zaradi poškodb, ki so tudi
posledica pozne zime, ogrožajo varnost obiskovalcev parkov. Delovišča bodo ustrezno
zavarovana in označena, občane pa pozivamo k doslednemu spoštovanju varnostnih
priporočil, ki bodo nameščena na vsakem delovišču,” so pisno sporočili.
V nadaljevanju leta sledi zasaditev 30 nadomestnih dreves, ki jo bodo izvajali v obdobjih,
ki so, glede na izbrano drevesno vrsto, najprimernejša za novo zasaditev.

Oddaj komentar