V mariborskih nakupovanih centrih danes Labirint nasilja

Danes je mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. V treh mariborskih trgovskih centrih – Europarku, Qlandii in Mercatorju, strokovne sodelavke Centra za socialno delo Maribor predstavljajo Labirint nasilja.Strokovne delavke Centra za socialno delo s pomočjo prostovoljk včeraj in danes, 25. novembra predstavljajo Labirint nasilja. Zainteresiranim obiskovalcem so v na voljo informacije in različne zloženke, ki so namenjene osveščanju in informiranju o možnih oblikah pomoči z namenom prekinitve nasilja.

Želimo si, da postanemo kot družba čimbolj osveščeni in odzivni na vsakršno nasilje, saj je nasilje, kršenje osnovnih človekovih pravic. V Centru za socialno delo Maribor s programi na področju preprečevanja nasilja v družini, želijo opozoriti najširšo javnost na pomen problema nasilja in prisotnost stiske, nemoči, ko se žrtev znajde v labirintu iz katerega pogosto sama ne vidi izhoda.

Nasilje je prisotno v vseh kulturah in v vseh družbenih slojih. Zmotno je razmišljanje, da je prisotno zgolj med revnimi in slabše izobraženimi osebami. Statistike kažejo, da je v Evropski uniji vsaka četrta ženska vsakodnevno deležna nasilja v svojem domu ali izven njega. Prva Nacionalna raziskava o nasilju v zasebni sferi in v partnerskih odnosih je pokazala, da je vsaka druga ženska v Sloveniji od dopolnjenega 15. leta starosti doživela eno od oblik nasilja. Večina povzročiteljev fizičnega nasilja nad ženskami je moških.
Še posebej zaskrbljujoče je dejstvo, da so ob nasilju nad žensko deležni tega nasilja tudi otroci. Zakon o preprečevanju nasilja v družini, jim je dodelil status žrtve nasilja, če živijo v družini, kjer se izvaja nasilje, ne glede na to ali je bilo nasilje storjeno direktno nad njimi. Posledice nasilja jih spremljajo, jim jemljejo energijo, ki bi jo potrebovali za uveljavljanje svojih potencialov. Zavedamo se, da samo osveščeni odrasli ljudje lahko in zmoremo zaščititi otroke pred vsemi oblikami nasilja.

Oddaj komentar