V mariborski socialni kuhinji razdelijo dnevno več kot 500 kosil

Vir: google maps

V mariborski socialni kuhinji razdelijo dnevno okoli 530 kosil. Za socialno najšibkejše v Mariboru je zdaj, ko je zaprta javna kuhinja karitas, to edina možnost toplega obroka. Tudi tu trenutno vladajo strogi ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, zato ljudi spodbujajo, da si obrok odnesejo in ga pojedo doma.

“Socialna kuhinja deluje, vendar v obratu dosledno izvajamo stroge zaščitne ukrepe, da bi kar najbolj zmanjšali možnost prenosa okužbe. V prostoru je lahko hkrati le omejeno število abonentov. Pri vhodu je redar-prostovoljec, ki abonente v prostor spušča posamično. Abonente tudi spodbujamo, da jih čim več pride hrano samo iskat, da jo torej odnesejo s sabo domov in se čim manj zadržujejo v obratu,”  so pojasnili na mariborski občini.

Upravičence do obroka v socialni kuhinji opredeli center za socialno delo, ki prejemnikom socialne pomoči razdeli bone ter dnevno spremlja razdeljevanje hrane.

Zadnja tri leta se število uporabnikov ne spreminja. “V mariborski socialni kuhinji konstantno razdeljujemo okoli 530 obrokov na dan,” pojasnjujejo občini. V letu 2020 je v proračunu Mestne občine Maribor za to namenjenih 480.000 evrov.

Socialna kuhinja že nekaj let deluje v pritličnih prostorih stavbe na Dvorakovi ulici 14, nedaleč od Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor, kar je po ocenah pristojnih na občini ustrezna lokacija. Obroke zagotavlja Dom pod Gorco, s katerim ima občina sklenjeno pogodbo.

V Mariboru razdeljuje kosila socialno najšibkejšim tudi ljudska kuhinja Nadškofijske karitas Maribor. A ta je trenutno zaradi epidemije novega koronavirusa zaprta. “Takšna odločitev je bila za nas zelo težka, a za zagotovitev neširjenja virusa je bilo to nujno potrebno. Naša kuhinja je v kletnih prostorih, ni zagotovljenega zadostnega zračenja in podobno, za razdeljevanje v obliki paketov pa nismo mogli zagotoviti ustreznega načina razdeljevanja in posod,” je povedal generalni tajnik nadškofijske karitas Darko Bračun.

Obenem so morali ustaviti program Donirana hrana, saj je bila ena od sodelavk na tem programu v stiku z osebo z okužbo z novim koronavirusom, zato so morali vsi sodelavci na tem programu v preventivno izolacijo.

Nadškofijska karitas Maribor ima tudi zavetišče za brezdomce. Tam so že pred tremi tedni omejili vstope in izstope, da bi preprečili vnos okužbe. Prav tako so uvedli strožje higienske ukrepe in zagotovili zaščitno opremo za stanovalce in zaposlene. “Mislim, da smo naredili prav in še pred izbruhom epidemije omejili gibanje,” je povedal Bračun.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar