“Uporabniki KC Pekarne ne pristajamo na selitev na drugo lokacijo”

Vir: MC Pekarna

Programski svet KC Pekarna sporoča, da je Plenum uporabnikov KC Pekarna, kot najvišji organ upravljanja v skladu z Upravljalskim modelom KC Pekarna, soglasno sprejel sklep, da “uporabniki KC Pekarne ne pristajamo na selitev na drugo lokacijo”. Mestna občina Maribor je sicer pred kratkim predlagala, da bi KC Pekarna selili iz sedanje lokacije v prostore bivšega MTT v Melju, a uporabniki so se na to takoj negativno odzvali.

Izkušnje jim kažejo pomanjkljivo komunikacijo z MOM

“Kljub zatrjevanju predstavnikov MOM, da bo “morebitna” prihodnja selitev potekala v dialogu z uporabniki KC Pekarne in izključno v konsenzu z le-temi, nam izkušnje s preteklimi vodstvi MOM in aktivnostmi trenutnega vodstva pričajo o nasprotnem. Poudarimo naj, da se nam obnova stavb bivšega MTT in vzpostavitev nove lokacije za nekomercialno kulturo sicer zdi zelo dobra ideja. Zdi se nam skrajni čas, da začnemo o Mariboru strateško razmišljati kot o kulturnem središču Slovenije, ki ponuja ogromno kakovostnih kulturnih vsebin,” je zapisal programski svet KC Pekarna.

Samoniklo prizorišče s prepletom raznih vsebin

Izpostavljajo še, “da KC Pekarna ni zgolj prostor za kulturne vsebine, ki jih obiskovalci konzumirajo enkrat na mesec, ampak samoniklo prizorišče, ki ga ne moremo preseliti drugam, saj se je na trenutni lokaciji ustalilo in razvilo z razlogom. Gre za bogat in kompleksen preplet kulturnih, mladinskih, družbenih, socialnih in športnih vsebin, ki je globoko vpet v sosesko, kjer se nahaja. Na tej lokaciji so že 27 let in kot so zapisali, so v tem času doživeli vzpone in padce: “Tako kot vsaka skupnost, ki ustvarja, proizvaja, vzgaja in spodbuja ter se hkrati upira divjemu pohodu kapitalizma”.

Ukinitev bi pomenila odrekanje skupnosti in vsebinam

Menijo, da “z ukinitvijo KC Pekarne (“selitev” v Melje bi namreč pomenila prav to) se mesto odreka skupnosti in vsebinam, prepoznavnim široko po Evropi, ki tvorijo njegovo identiteto. Z ukinitvijo KC Pekarne zanika mnoge kulturne in umetniške dosežke na področju glasbene, vizualne, avdiovizualne in uprizoritvene umetnosti, ki tukaj nastajajo v sodelovanju med lokalnimi in mednarodnimi umetniki. Z ukinitvijo KC Pekarne zanika prizadevanja mnogih mladinskih delavk in delavcev, ki spodbujajo mlade in skupaj z njimi uresničujejo ideje in sanje. Z ukinitvijo KC Pekarne se odreka zgodovini političnega aktivizma, ki v mesto prinaša kritično misel in prakso. Z ukinitvijo KC Pekarne se odreka tudi športnim uspehom, ki nastajajo zaradi športnih društev, ki imajo tukaj domicil. Konec koncev z ukinitvijo KC Pekarne sporoča, da v mestu za omenjene vsebine ni prostora in da nas v bistvu zanimajo samo vsebine in nepremičnine, ki prinašajo profit.”

Zaveza prejšnjih vodstev je, da se Pekarne ne seli

V svojem sporočilu programski svet še spominja na “zavezo prejšnjih vodstev MOM, da se 1) KC Pekarna ne bo selila na drugo lokacijo, 2) da se v Pekarni zaključijo investicijsko-vzdrževalna dela in 3) da v vseh stavbah v rabo končno stopi Upravljalski model KC Pekarne, ki so ga uporabniki Pekarne pripravili leta 2009 v okviru mednarodne konference New Times, New Models in ga je Mestni svet MOM potrdil leta 2010”. Prav upravljavski model je Programski svet KC Pekarne glede na izkušnje z delnim izvajanjem dopolnil leta 2017 in poslal v pregled MOM. Pri tem izpostavljajo, da je na MOM nato komunikacija zastala.

1 KOMENTAR

  1. Izredno dober kulturni program imate, videti in slišati je namreč samo ‘zadetke’ in razbijanje, namesto glasbe neko rjovenje in kričanje. Resnično ne sodite v nobeno kulturno okolje in ste daleč od vsakršnega kulturnega programa, žal – čim dlje proč iz mesta, res je že skrajni čas, da se to počisti.

Oddaj komentar