Širitev štajerske avtocestne vpadnice v Ljubljano zapleta presoja vplivov na okolje, začetek del se bo zamaknil

Slika je simbolična. FOTO: Pixabay.com

Agencija RS za okolje (Arso) je odločila, da je za ureditev tretjega prometnega pasu na štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Zadobrova treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje, so za STA povedali na Darsu. Začetek del, sprva načrtovan letos, se bo tako zamaknil najmanj za nekaj mesecev.

Po Darsovih pojasnilih je Arso presojo odredil, ker bi poseg lahko pomembno vplival na zdravje in premoženje ljudi z vidika obremenjenosti s hrupom ter zaradi posegov na vodna in priobalna zemljišča voda, na poplavna območja in v bližino podeljenih vodnih pravic.

Na Darsu so pojasnili, da postopek presoje vplivov na okolje izvede okoljsko ministrstvo na podlagi poročila o vplivih nameravanega posega na okolje, ki ga bo v tem primeru zagotovil državni upravljavec avtocest in hitrih cest.

Odločitev Arsa je spremenila dinamiko

Dars mora tako naročiti izdelavo omenjenega poročila, ki bo pripravljeno na podlagi projektne dokumentacije; slednja je v izdelavi. Na podlagi projektne dokumentacije in poročila o vplivih na okolje bo nato Dars zaprosil ministrstvo za izdajo okoljevarstvenega soglasja.

Ministrstvo bo moralo zatem v postopku presoje vplivov na okolje javnosti zagotoviti vpogled v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, poročilo o vplivih na okolje in osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju ter omogočiti izražanje mnenj in dajanje pripomb.

Odločitev Arsa je tako spremenila dinamiko priprave projektne dokumentacije, saj je pridobitev okoljevarstvenega soglasja pogoj za dokončanje zasnove projekta. Dars je sicer projekt zasnoval v dveh fazah. Trenutno pripravljajo projektno dokumentacijo za prvo etapo, med Šentjakobom in Zadobrovo, na podlagi katere so še ob koncu 2021 načrtovali začetek del že letos. Po zaključku prve etape je predvidena izvedba druge faze, med Šentjakobom in Domžalami.

Trajanje postopka presoje vplivov na okolje do izdaje okoljevarstvenega soglasja je po navedbah Darsa težko natančneje opredeliti, saj je odvisno od zahtevnosti posega, pripomb mnenjedajalcev in morebitne vključitve stranskih udeležencev v postopek presoje.

Dela bodo potekala predvidoma dve gradbeni sezoni

Na Darsu okvirno pojasnjujejo, da je treba najprej izvesti naročilo za poročilo o vplivih na okolje, kar traja v povprečju od tri do štiri mesece. Za njegovo izdelavo in pripravo vloge za izdajo okoljevarstvenega soglasja naj bi bilo nato potrebnih še štiri do pet mesecev, odvisno od vloge zunanjih deležnikov. Po Darsovih izkušnjah postopki presoje lahko trajajo od nekaj mesecev do nekaj let.

Dars že nekaj časa pripravlja projekt ureditve tretjega prometnega pasu tako na prometno zelo obremenjenih štajerski in tudi primorski avtocestni vpadnici v Ljubljano, ki bo vzpostavljen z rekonstrukcijo obstoječega odstavnega v vozni pas.

Za primorsko vpadnico, torej med Vrhniko in razcepom Kozarje, mora Dars za posege na barjanskem območju prav tako izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Postopki za pripravo dokumentacije in pridobitev soglasja so v teku, objava razpisa za izvajalca del prve etape, med Brezovico in Logom, pa je odvisna od tega, kdaj bodo postopki presoje vplivov na okolje zaključeni.

Dars bo okoljsko ministrstvo za izdajo okoljevarstvenega soglasja predvidoma zaprosil jeseni. Po zaključku izvedbe prve etape bo lahko sledila izvedba še druge etape, med Logom in Vrhniko.

Dela bodo tako na štajerski kot primorski avtocestni vpadnici na ljubljanski obroč potekala predvidoma dve gradbeni sezoni.
VIR: Lokalec.si

Oddaj komentar