Prvi obroki v obnovljeni centralni kuhinji Vrtca Otona Župančiča že skuhani in postreženi

Z obnovo centralne kuhinje Vrtca Otona Župančiča Maribor bodo v vrtcu tudi v prihodnje
lahko pripravljali 802 kosili dnevno za otroke iz skupno petih organizacijskih enot. Mestna
občina Maribor je z investicijo zagotovila ustrezne sanitarne in prostorske pogoje za
pripravo hrane v skladu z normativnimi pogoji za prostor in opremo vrtcev.
Razlog za investicijo so bili dotrajani prostori in oprema centralne kuhinje, kjer se pripravlja hrana za vse organizacijske enote Vrtca Otona Župančiča Maribor (OE Oblakova, OE Mehurčki in OE Lenka) ter dve organizacijski enoti Vrtca Studenci Maribor (OE Poljane in OE Iztokova). Velik problem pri obratovanju kuhinje je predstavljalo prezračevanje prostorov ter stara in dotrajana oprema. V prostorih kuhinje niso bili zagotovljeni minimalni delovni pogoji, prostori so se zaradi neustreznega prezračevanja pregrevali, temperatura je velikokrat presegala 30 stopinj Celzija. Pri obnovi obstoječih prostorov so bili na novo izvedeni toplotno izolirani tlaki, vsa obrtniška in instalacijska dela, vključno z novim prezračevanjem in klimatizacijo kuhinje. Prav tako so se toplotno izolirale zunanje stene kuhinje ter vgradili dve novi kuhinjski dvigali.

Iz vidika doseganja standarda energetske učinkovitosti dela stavbe, kjer je organizirana centralna kuhinja, se je z izvedbo energetsko učinkovite fasade in tal proti terenu ter vgradnjo izolativnih oken s troslojno zasteklitvijo dosegla večja energetska učinkovitost konstrukcijskih elementov. Za obnovo centralne kuhinje Vrtca Otona Župančiča Maribor se je leta 2016 in 2017 pripravljala projektna in investicijska dokumentacija. V septembru 2018 je bil po ponovljenem javnem naročilu izbran izvajalec Gradbeništvo Milan Pintarič s.p. Vrednost del je znašala 716.621,73 EUR. Strokovni nadzor nad deli je opravljalo podjetje Projekta inženiring Ptuj d.o.o., projektantski nadzor pa IMO BIRO d.o.o.

S prenovo so se uporabne površine povečale

Obstoječa neto površina centralne kuhinje Vrtca Otona Župančiča v Mariboru se je s prezidavo stare igralnice v kuhinjski prostor povečala iz 339,60 m 2 na sedanjih 391,72 m 2 . Dnevno kuhajo za 802 otroka. Od tega za 545 otrok iz Vrtca Otona Župančiča Maribor, 245 otrok iz Vrtca Studenci Maribor in 12 otrok s posebnimi potrebami iz organizacijske enote Lenka. Ravnateljica Vrtca Otona Župančiča Maribor Stanislava Lešnik je povedala, da se na novo kuhinjo še privajajo, vendar so prvi občutki izredno pozitivni. Zaposleni v kuhinji so z novo pridobitvijo izredno zadovoljni, saj imajo odslej odlične delovne pogoje.

V letošnjem letu v načrtu še dozidava enote Ribiška

Župan MO Maribor Saša Arsenovič je ob obisku pozdravil vodstvo vrtca, zaposlene v kuhinji in otroke v vrtcu. Ob obisku pa  povedal, da je s prenovo  centralna kuhinja Vrtca Otona Župančiča Maribor ponovno sodobno opremljena kuhinja, ki zaposlenim zagotavlja odlične pogoje dela ter ustrezne sanitarne in prostorske pogoje za pripravo hrane.

Prenova omenjene kuhinje je ena izmed investicij in sanacij, ki se v MO Maribor trenutno izvajajo na področju vrtcev in osnovnih šol. Ob energetski sanaciji 10 vrtcev in 11 osnovnih šol, ki pomenijo izboljšanje delovnih in bivalnih pogojev v saniranih objektih, prihranek energije in stroškov ter zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida, bomo v letošnjem letu pričeli še z rekonstrukcijo in dozidavo Vrtca Ivana Glinška Maribor, enota Ribiška, v skupni vrednosti okoli 1,5 milijona evrov,” je zaključil Arsenovič.

Oddaj komentar