Porast cen in stroškov v kmetijstvu

Cene in stroški v kmetijstvu še naprej rastejo. Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile maja v povprečju za dobro desetino višje kot aprila, na letni ravni pa so porasle za več kot eno četrtino. V povprečju za skoraj tretjino so na letni ravni porasle tudi cene inputov.

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so se v maju na letni ravni zvišale v povprečju za 26,8 odstotka, kažejo podatki statističnega urada.

Cene živali in živalskih proizvodov so se od lanskega maja zvišale v povprečju za 29,3 odstotka. Pri tem so cene živalskih proizvodov porasle v povprečju za 30,8 odstotka, cene živali za zakol pa za 27,6 odstotka. Zvišanje je bilo najbolj opazno pri cenah goveda, višje pa so bile tudi cene prašičev in perutnine.

Jajca so se v enem letu podražila za 37,6 odstotka. Povprečna cena mleka pri pridelovalcih se je v tem času zvišala za 33,5 odstotka in je bila maja pri 43 centih za liter.

Cene rastlinskih pridelkov so na letni ravni porasle v povprečju za 21,5 odstotka. Žito se je podražilo za 65,7 odstotka, sadje za 18,9 odstotka, vino za 16,4 odstotka, zelenjadnice, sadike in cvetje pa za 11,3 odstotka.

Višjim cenam je sledila tudi vrednost odkupljenih pridelkov. Ta je bila v skupini poljedelstvo maja za 31,4 odstotka višja kot maja lani. Vrednost odkupljenih zelenjadnic se je zvišala za 11,9 odstotka, krompirja pa za 37,5 odstotka. K temu zvišanju je prispevala le precej višja odkupna cena krompirja, kajti količina odkupljenega pridelka je bila manjša kot pred enim letom, so pojasnili na statističnem uradu.

V skupini živinoreja je bila vrednost odkupljenih pridelkov na letni ravni višja za 27,5 odstotka. Vrednost odkupljenega mleka se je zvišala za 29,5 odstotka, jajc za 28,5 odstotka, živine za 26,9 odstotka, perutnine pa za 25,4 odstotka.

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo se je medtem zvišala za 19,8 odstotka, pri čemer se je vrednost odkupljenega sadja zvišala za 6,4 odstotka, alkoholnih pijač za 17,8 odstotka, odkupljenih sadik pa za več kot dvakrat.

Dvigujejo se tudi stroški v kmetijstvu, kar napoveduje dodatno zviševanje cen prehrane. Cene inputov v kmetijstvu so se maja na mesečni ravni povprečno zvišale za 2,6 odstotka, medletno pa so bile višje za 31,3 odstotka.

V zadnjem letu dni so se cene inputov v kmetijstvu v povprečju zvišale za 31,3 odstotka. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se v tem obdobju dvignile za 39,6 odstotka, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa za 14 odstotkov.

V enem letu so se najbolj zvišale cene gnojil in so bile maja več kot dvainpolkrat višje kot pred letom dni. Izrazito višje so bile tudi cene energije in maziv (za 36,9 odstotka) ter cene krmil (za 33,8 odstotka).
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar