Policijska ura ter prepoved prireditev in shodov po mnenju Vlade RS ostajajo

FOTO: Pixabay.com

Vlada meni, da predlog za začasno zadržanje nočne omejitve gibanja ni utemeljen, prav tako tudi ne predlog za začasno zadržanje prepovedi prireditev in shodov.

Policijska ura oziroma prepoved gibanja v nočnem času ostaja

Po dopisni seji so razložili, da so ukrepi delne omejitve gibanja ljudi, med njimi prepoved gibanja v nočnem času, bili sprejeti ob upoštevanju dognanj epidemiološke in infektološke stroke, usmerjeni pa so v prepoved in omejevanje socialnih stikov med prebivalstvom, vključno z omejevanjem nenadzorovanih oblik druženja v zasebnih prostorih, saj so ti ukrepi po mnenju zdravstvene stroke edino učinkovito sredstvo za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19. Zapisali so še, da so bili ti ukrepi v skladu z načelom sorazmernosti sprejeti kot skrajni ukrepi, ko z drugimi ukrepi po ZNB ni bilo mogoče preprečiti širjenja nalezljive bolezni COVID-19.

Razlogi: povečano število okužb, širjenje novih različic virusa covid-19

Poudarilli so, da se pandemija v svetu ponovno razrašča in da je Evropska unija eno bolj najbolj ogroženih območij, stanje v nekaterih državah je zelo slabo, povečuje se tudi število pozitivnih primerov v vseh sosednjih državah. Razloge za zaznano povečano število okužb v preteklih dneh pripisujejo  širjenju novih različic virusa.

Bojazen, da bi prišlo do zloma zdravstvenega sistema

Ob tem na vladi poudarjajo, da bi dodatno (sočasno) sproščanje več ukrepov zdaj lahko povzročilo obrat krivulje navzgor. Zaključujejo, da bi začasno zadržanje  2. člena odloka lahko povzročilo težko popravljive škodljive posledice za javno zdravje, saj bi državo lahko zajel tretji val okužb in povzročil zlom zdravstvenega sistema, to pa bi lahko posledično narekovalo potrebo po še hujših ukrepih na drugih področjih.

Vlada: predlog za začasno zadržanje prepovedi prireditev in shodov ni utemeljen

Vlada je 19. 3. 2021 prejela dopis Ustavnega sodišča s prilogo pobudnikov, iz katere poleg razširitve pobude izhaja tudi predlog, naj Ustavno sodišče (delno) zadrži izvrševanje drugega odstavka 5. člena odloka, ki je začasno prepovedal vse prireditve in shode, ki se jih udeleži več kot deset ljudi, in da sprejme način izvršitve svoje odločitve na način, da dovoli shode, če se upošteva vsa priporočila NIJZ. Vlada meni podobno kot za zgornja predloga, da tudi ta predlog za začasno zadržanje ni utemeljen in ne sorazmeren. Menijo, da bi v nasprotnem primeru lahko povzročilo težko popravljive škodljive posledice za javno zdravje.

 

Oddaj komentar