Po hitri cesti H2 z novim letom brez vinjete

Ministrstvo za infrastrukturo je sporočilo, da so uresničili napovedi ministrice Alenke Bratušek in še pred iztekom leta pripravili spremembo Uredbe o kategorizaciji državnih cest, v kateri so cesto H2 prekategorizirali iz cestninske v izbirno cestninsko cesto. Uredba je medresorsko usklajena, še pred koncem leta bo o uveljavitvi novega cestninskega režima odločala vlada.

Z ministrstva za infrastrukturo javljajo, da bodo s prekategorizacijo hitre ceste H2 v izbirno cestninsko cesto vzpostavili ustrezno kategorijo te ceste. “Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest določa, da so hitre ceste tiste ceste, ki se navezujejo na avtoceste ali na cestne sisteme sosednjih držav in ki povezujejo središča regionalnega pomena. Uredba poleg tega določa še, da se po izgraditvi avtoceste obstoječa državna cesta ali odsek državne ceste, ki poteka vzporedno z novozgrajeno daljinsko cesto, prekategorizira med regionalne ceste tako, da se zagotovi nepretrgana vzporedna povezava te kategorije,” so zapisali na ministrstvu in dodali: “Hitra cesta H2 je z izgradnjo vzporednega avtocestnega odseka Dragučova–Maribor namreč izgubila funkcijo prevzemanja daljinskega prometa in se na južni strani navezuje na regionalno cesto R2-430, na severni strani pa na regionalno cesto R2-427. Temu je treba prilagoditi tudi njeno kategorijo.” Na ministrstvu so tako pravila iz Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest upoštevali in v predlagani spremembi Uredbe o kategorizaciji državnih cest hitro cesto H2 priključili k regionalni cesti R2-430.

Po sprejemu na vladi bo uredba začela veljati s 1. januarjem 2020, še sporočajo na ministrstvu za infrastrukturo: “Od takrat naprej bo dosedanja hitra cesta H2 postala cestninski odsek izbirne cestninske ceste in se glede na to, da se na ta odsek lahko preusmeri tranzitni tovorni promet iz cestninske ceste, še naprej cestninila za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone.”

Oddaj komentar