Od ponedeljka delna zapora Meljske ceste in križišča s Kraljeviča Marka ulico

FOTO: Google view

V prihodnjem tednu bosta Direkcija RS za infrastrukturo in Mestna občina Maribor začeli rekonstrukcijo križišča v Melju; to bo dobilo semaforje – Vrednost investicije je 300 tisoč evrov.

V prihodnjem tednu se bodo začela dela v okviru rekonstrukcije križišča Meljske ceste, Kraljeviča Marka ulice in Kremplove ulice. To pomembno in zelo prometno križišče v Melju bo po končani rekonstrukciji semaforizirano, s tem bo izboljšana prometna varnost in povečana pretočnost.

V sklopu investicije, ki jo skupaj izvajata Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) in Mestna občina Maribor, bo urejena tudi preplastitev vozišča, zamenjani bodo komunalni vodi pod voziščem, urejena bo nova javna razsvetljava, za kolesarje pa bo urejeno vodenje po vozišču. DRSI in občina v investiciji nastopata skupaj, ker je Meljska cesta državna, obe priključni ulici pa občinski.

Izvajalec je podjetje Prohaus

Pogodbena vrednost investicije je 299.733 evra, pri tem je strošek države 221.909 evra, strošek mariborske občine pa 77.865 evra. Izvajalec je podjetje Prohaus, d. o. o.

Dela v križišču bodo trajala pet mesecev, do sredine novembra. Meljska cesta bo ves čas odprta, vendar polovično. S semaforji bo urejen izmeničen enosmerni promet. Bo pa zaradi del zaprto križišče, tako da izmenično ne bo mogoč promet bodisi v Kraljeviča Marka ulico ali v Kremplovo ulico.

– V prvi fazi, predvidoma od 14. junija do 30. avgusta 2021, bosta zaprti desna polovica Meljske ceste (gledano proti vzhodu) in tudi Kraljeviča Marka ulica v križišču z Meljsko cesto. Promet proti Kraljeviča Marka ulici bo z Meljske ceste preusmerjen v Industrijsko ulico in naprej na Oreško nabrežje.

Zaradi varnosti bo hkrati zaprta tudi Kremplova ulica, vendar bo še vedno omogočen uvoz v to ulico, izvoz na Meljsko cesto pa ne. Promet iz Kremplove ulice bo preusmerjen v Wilsonovo ulico in Principovo ulico ter nato na Meljsko cesto.

– V drugi fazi, predvidoma od 31. avgusta do 14. novembra 2021, bosta zaprti leva polovica Meljske ceste) in tudi Kremplova ulica v križišču z Meljsko cesto. Promet proti Kremplovi ulici bo preusmerjen v Wilsonovo in Principovo ulico.

Zaradi varnosti bo takrat hkrati zaprta tudi Kraljeviča Marka ulica, vendar bo še vedno omogočen uvoz vanjo, ne pa tudi izvoz na Meljsko cesto. Promet iz Kraljeviča Marka ulice bo preusmerjen na Oreško nabrežje, v Industrijsko ulico in nato na Meljsko cesto.

Prosijo za strpnost

Pešci in kolesarji bodo v obeh fazah preusmerjeni v Ulico heroja Šaranoviča in Ulico heroja Jevtiča. Zapore bodo zahtevale tudi prilagoditve v mestnem avtobusnem prometu. V času del ne bodo v uporabi avtobusna postajališča: Oreško nabrežje 1, Oreško nabrežje 2 in Kraljeviča Marka ulica. Kot nadomestni bodo lahko potniku uporabljali postajališči Meljska-Partizanska in Meljska-trgovina. Avtobusi na linijah številka 1, 2, 10, 20 in 21 bodo vozili po obvozih, kot je razvidno s slike v prilogi.

Za aktualne informacije o spremenjenem poteku avtobusnih linij in o tem, katera postajališča so v uporabi ter katera ne, potnikom predlagajo, da spremljajo spletno stran JP Marprom (www.maprom.si), Marpromovo stran na facebooku ali pa za informacije vprašajo po telefonu, na številko 059 180 482. Voznike, avtobusne potnike in druge udeležence v prometu prosijo, da so na območju Melja v prihodnjih mesecih strpni in pozorni na prometno signalizacijo, ki bo nakazovala cestne zapore in urejene obvoze, ter da to tudi upoštevajo.

Oddaj komentar